• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

DSC_0009Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže. Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s príslušníkom  okresného policajného zboru v Trebišove kapitánkou Ing. Hankosčákovou. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy dňa 6. mája. Cieľom bolo  zvyšovanie trestno-právneho vedomia detí a mládeže, predchádzanie páchania trestnej činnosti detí a mládeže a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu. Kapitánka Hankosčáková žiakov oboznámila aj prácou polície, s trestným zákonom, ktorý vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť. Beseda bola veľmi osožná a zaujala všetkých zúčastnených žiakov.

The NextGEN gallery with ID/slug: 35 does not exist or is empty.

 

 

Comments are closed.