Workshop Startup! Podnikanie

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená – každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica či detská izba, je to úplne za tri. Podstatné je to, čo robíte! Na veku naozaj nezáleží! Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozvalo žiakov stredných škôl na workshop Startup! Podnikanie, ktorý použitím prvkov neformálneho vzdelania má pomôcť k zručnostiam, ktoré získajú vzdelávaním k podnikavosti – kritické myslenie, tímová práca, schopnosť riešiť problémy – sú zručnosti, ktoré ich pripravia na budúci trh práce. Zaoberá sa témami ako sa pripraviť na potenciálne problémy, ktoré startupistov a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú, kedy je výhodnejšie trvalé zamestnanie a kedy podnikanie. Workshop má pomôcť študentom rozvíjať svoju kreativitu, vymyslieť nové nápady a hľadať priestor na realizáciu.

Tento workshop napĺňa úlohy vyplývajúce z POP KSK. Workshop trval dňa 22.03.2023 cca. od 10.00 do 13:00 hod. Ak by som to mala v skratke zhrnúť –  dozvedeli sme sa to, aby sme firmu mohli nazvať startupom musí, alebo lepšie povedané, mala by v sebe niesť 3 základné prvky: Inovatívnosť, Škálovateľnosť a Niekoľkonásobný potenciál návratu investície. Žiaci II.A triedy boli veľmi aktívni, vytvárali firmy v skupinách, založili nové firmy, fiktívne, aj s novými logami. Držíme im  palce a prajeme im veľa úspechov v budúcnosti, či v podnikaní, či v zamestnaní!