Vianoce 2023

Zažiť duchovnosť vianočných sviatkov, znovu veriť v príchod dobra, ktorý dostávame životom, je pre veriacich aj neveriacich stále väčšou výzvou. Atmosféra Vianoc spojila učiteľov a žiakov našej školy, aby oslávili narodenie Ježiša dôstojným slávnostným programom. Po triednickej hodine nasledoval obľúbený biblický kvíz a kvíz gramotnosti Heureka. Po súťažiach v slávnostnom programe atmosféru Vianoc približovali básne a hudobné skladby na privítanie Ježiška. Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok.

Biblická súťaž:
1. miesto: I.B trieda
2. miesto: II.B trieda
3. miesto: I.C trieda

Kvíz Heureka:
1. miesto: IV.B trieda
2. miesto: I.B trieda
3. miesto: II.B trieda