Vzorové práce mladých murárov –„Šikovný murár“

Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo v priestoroch odbornej výchovy našej školy súťaž formou „Prezentácie vzorových murárskych prác“. Akcie sa zúčastnili žiaci I. C odboru murár, ktorí tak dostali možnosť preukázať si svoje získané teoretické a praktické vedomosti za prvý polrok svojho štúdia v oblasti murovania.

Žiaci vytvorili súťažné dvojice dobrovoľným spôsobom. Po otvorení dňa si najprv preukázali svoje teoretické vedomosti z danej oblasti, ako aj znalosti predpisov bezpečnosti práce pri murovaní. Naši žiaci motivovaní netradičnou formou súťaženia v praktickej časti riešili štyri rôzne úlohy stanovené majstrom odbornej výchovy. Hodnotila sa bodovaním od 1 do 4 bodov správnosť a presnosť postupov murovania rohov, napojenia a križovania múrov, ako aj samostatné murivo komínového telesa. Do spoločných výkonov dvojíc sa započítali aj výsledky teoretických testov ich členov.

Na konci dňa učiteľka teoretickej výchovy a majster odbornej výchovy vyhodnotili súťaž a stanovili poradie súťažiacich. Trojica najlepších dvojíc dostala pamätný diplom. Na čele skončilo duo Sebastiána Lakatosa s Martinom Horváthom. Výhercom však boli všetci prítomní žiaci, ktorí si tak prehĺbili svoje znalosti z murovania aj takou netradičnou formou súťaženia.