Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 11. 3. 2024 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho.

Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (IV.B trieda) a Nicolas Bodnár (I.B trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezentovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém, na prípravu súťažnej úlohy mali 15 minút, potom ju predniesli porote.  V kategórii stredných škôl a gymnázií svoj talent ukázalo 7 žiakov. František Ficzu vo svojej kategórii obsadila 2. miesto, a tak postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční  10.–12. apríla v Košiciach.Ďakujeme obidvom žiakom za ich usilovnú prácu a smelé vystúpenie a víťazke prajeme veľa šťastia a úspechov vo finálnom kole.