Oznámenie – riaditeľské voľno

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že dňa 8. februára 2024  riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia dodávok pitnej vody na celom území mesta Kráľovský Chlmec.

Za porozumenie ďakujeme.