Triedny výlet 1.C

Triedny výlet 1.C

Územie  mesta Kráľovský Chlmec je od novoveku sústavne obývané. Objavili sa tu kimmeri, kelti, vandali a slovania. Od konca 9. storočia toto územie obývajú najmä Maďari.Po vzniku Maďarského kráľovstva, osada a celé Medzibodrožie sa stalo súčasťou Zemplínskej župy.  Začiatkom 14. storočia pápežskí vyberatelia daní objavili vyspelú osadu s kamenným kostolom – gotickú podobu dnešného rímsko katolíckeho kostola.  Od polovice 15. storočia osadlenosť bola povýšená na zemepánske mesto. O tom svedčí aj historická pečať mesta s erbom.  Začiatkom 16. storočia Péter Perényi postavil hrad na vyvýšenine nad mestom, ktorého zrúcaniny dnes poznáme pod menom Csonkavár. V 17. storočí mesto dočasne patrilo pod Sedmohradské kniežatstvo, kedy Lórantffy Zsuzsanna, vdova Györgya Rákócziho I. dala postaviť v meste…Čítať ďalej →
Okamihy z triedneho výletu II.B triedy zo dňa 26.6.2024 pri Rybníku Biel. 

Okamihy z triedneho výletu II.B triedy zo dňa 26.6.2024 pri Rybníku Biel. 

Bol to príjemne strávený deň v prírodnom prostredí pri jazere. Žiaci sa mohli venovať svojim záľubám, rybolovu, iní vareniu gulášu, loptovým hrám, spoločenským hrám, bedmintonu. Pri chutnom guláši sme sa dobre porozprávali a vyhodnotili sme túto aktivitu ako príjemne strávený deň v prírode, ktorý by sme si mohli zopakovať aj v budúcnosti. Bola to dobrá teambuildingová aktivita. FotoalbumČítať ďalej →
Deň úsmevu

Deň úsmevu

Je nespochybniteľné, že chudoba a sociálne nerovnosti majú vplyv na mnohé rodiny v našom okolí. Deti z detských domovov a deti z rodín s finančnými problémami čelia mnohým výzvam a obmedzeniam, ktoré ovplyvňujú ich vzdelávanie a životný rozvoj. Mnoho detí trápi nedostatok základných životných potrieb a kvalitného vzdelania kvôli nedostatku finančných prostriedkov v ich rodinách.  Podporiť  sa rozhodla prostredníctvom verejnej zbierky Deň úsmevu 2024 aj naša škola. Dobrovoňíci, žiaci dňa 25.06.2024 v meste Kráľovský Chlmec prispeli k tomu aby mohla Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zlepšiť kvalitu života týchto detí. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť, vďaka za každý cent. Vyzbieraná…Čítať ďalej →
Tematický týždeň na škole – Fashion week

Tematický týždeň na škole – Fashion week

V týždni od 10.6.2024 do 14.6.2024 prebehla na našej škole akcia organizovaná žiakmi školského parlamentu s názvom Tematický týždeň - Fashion week. Každý deň v týždni bol výzvou pre žiakov, učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov školy.  Vystriedali sa témy: teplákový deň, biznis oblečenie, celebrity look – alike day, black/white deň a Rock and Hip Hop day. Chceli by sme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, pracovníkom školy, ktorí sa do tejto výzvy s chuťou zapojili a rozhodli sa zaujať svojím zovňajškom. 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deňČítať ďalej →
Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova navštívili tretiakov našej školy dňa 13.6.2024. Žiakom boli poskytnuté zaujímavé a prospešné informácie o nasledovných možnostiach: čo ďalej po skončení štúdia, aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti, aké sú povinnosti nezamestnanej osoby, kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia,  dôležité internetové stránky ako napr. www.worki.sk, www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk Na záver mal každý žiak možnosť si urobiť test osobnosti, ktorý pomáha pri výbere povolania RIASEC, vypracovaný psychológom Johnom L. Hollandom. Fotky - Beseda o pracovných možnostiachČítať ďalej →
Startup 2024

Startup 2024

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená – každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2024

Plán akcií na mesiac jún 2024

3. – 7. jún 2024Francúzsky športový týždeň podľa schváleného programu SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Enikő Pogányová, RŠ7. jún 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov končiacich tried učebného odboru ku koncoročnej klasifikácii /II.F, III.C/ do 12:00 h10.-14. jún 2024Tematický týždeň - obleč sa podľa tematiky dňa, napr. pondelok: office oblečenie, utorok: domáce oblečenie.... /žiaci školského parlamentu, žiaci školy/Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková11. jún 2024Klasifikačná pedagogická rada II.F a III.C triedy za 2. polrok š. r. 2023/2024 14:10 h, spoločenská miestnosťV mesiaci júnPrieskum: Dotazník o šikanovaní v prvých ročníkoch /Mgr. Katarína Banyková, I.A, I.B, I.C a I.D trieda - na…Čítať ďalej →
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, vjs 2413 K Mechanik strojov a zariadení, vjm 6317 M Obchodná akadémia, vjm 2697 K Mechanik elektrotechnik, vjm 3968 M Logistika, vjs 2487 H 01 Autoopravár mechanik, vjs 3661 H Murár, vjm 6456 H Kaderník, vjm 2487 H 02 Autoopravár – elektrikár, vjm 3678 H Inštalatér, vjs Termíny k prijímaciemu konaniuČítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2024

Plán akcií na mesiac máj 2024

1. máj 2024Deň pracovného pokoja /B-týždeň, streda/2.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 1. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková3. máj 2024Exkurzia DOD na Hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Tibor Sáradi, I.A, I.B, III.A trieda/2.-5. VH, Hasičská stanica Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Tibor Sáradi6.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 2. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková8. máj 2024Deň pracovného pokoja /A-týždeň, streda/10. máj…Čítať ďalej →