Plán akcií na mesiac marec 2015

3.marec 2015 Školské kolo SOČ (Ing. Mikuláš Kalitza,Ing. Alžbeta Darányiová,Ing. František HajduŠtefan Horváth,Ing. Ivan Vincens X, Mgr. Zoltán Jánošík X, Ing. Helena Kovácsová X,Bc. Zoltán RáczX- X – iba pri odprezentovaní prác, pri ktorých sú konzultantmi: 7:30 – 9:00) od 7:30 – 13:00 B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza
6.marec 2015  Valentínsky volejbalový turnaj pre ZŠ v Medzibodroží a SOŠ/ zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/ 9.00-18.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
6.marec 2015  Pravopisná súťaž zo SJL, SJS pre štud . odbory / Mgr. Šemegová,Mgr. Szemánovážiaci – víťazi triednych kôl/ 11:10-12:45, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová
12. – 13. marec 2015 Deň otvorených dverí / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu –zodpovední vedúci PK)8:00 – 13:00, priestory SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová – VP
17. marec 2015 EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry – podľa schváleného harmonogramu
17. marec 2015 Peter Black – Divadlo v anglickom jazyku– žiaci podľa zoznamuo 11:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Szabó Lovas Emőke
17.marec 2015  Deň ochrany života a zdravia – pre žiakov II.D triedy 7.30-12.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
18.marec 2015 EČ a PFIČ MS z anglického jazyka a z nemeckého jazyka– podľa schváleného harmonogramu
18.marec 2015 Deň ochrany života a zdravia – pre žiakov I.a II.ročníka / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/7.30-12.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
 18.marec 2015 Exkurzia – BELORA, /trieda II. D. Počet žiakov sa upresní, Veronika Tamasiová/ Celý deň, Stredná odborná škola Gemerská – kadernický salonZodpovedná: Veronika Tamasiová
 19.marec 2015 Triedny aktív RZ III.B 14:00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, učebňa A6Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta
 20.marec 2015 Exkurzia – Úpravňa vody v Boťanoch /Mgr. Csatlósová Beáta;Ing. Geriová Angela;žiaci I. A a I. B triedy podľa zoznamu/7:00 – 13:00, Boťany Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta
 20.marec 2015 Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/12.30-15.00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
20.marec 2015 ABC stavebníctva, /Vassová   ,Kovácsová, Banyacski, Nagy30 žiakov, I.-III.murár+I.NŠ/12 hodín, PrešovZodpovedná: Ing.Eva Vassová
23. marec 2015 Medzinárodná matematická súťaž   – Klokan / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu ,administrátor: Mgr. Katarína Anderová/11:15 hod,  SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec B-17Zodpovedná: Mgr.Katarína Anderová
25.marec 2015 Kadernícka súťaž I.D triedy / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/8.00 – 13.00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec , kadernícky salón 2Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová
27.marec 2015 Miss a Mister na našej škole / Študenti žiackej školskej rady, žiaci podľa záujmu, zainteresovaní pedagógovia/11:00-12:45, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec , chodba v budove BZodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová
 marec 2015 Porotherm / MOV a TEO   murári I.-III./6 hodín, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing.Eva Vassová
 marec 2015 Leile/ MOV a TEO murári I.-III./3 hodín, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing.Eva Vassová

 

Comments are closed.