OZNÁMENIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFORom v šk. r. 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR  zo dňa 17.08.2021 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.   Na základe tohto usmernenia sa potvrdenia o návšteve školy vydávajú na vrátnici v pracovných dňoch v čase od 08:30 do 12:00 hod.   Svoje požiadavky môžete dopredu odoslať e-mailom na adresu sekretariat@soskch.sk, resp. cez triednych učiteľov a pripravené potvrdenia si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v horeuvedenom čase.Čítať ďalej →

Oznámenie

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.   Tu si môžete stiahnuť tlačivo.   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Usmernenie_riaditela_skoly_06.05.2021.pdf"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zamestnanca.docx"]    Čítať ďalej →

Oznámenie

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom v dňoch  3. a 4. mája 2021 z organizačných dôvodov.   Prezenčné vyučovanie v končiacich triedach a vybraných skupinách žiakov a dištančné vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v stredu, dňa 5. mája 2021.   Vzdelávací kurz prebieha naďalej podľa platného harmonogramu.Čítať ďalej →

MŠVVaŠ SR zverejnil aktuálne pravidlá pre návrat do škôl od 19.04.2021 – A SzK OTKSM közzé tette az aktuális szabályokat, amelyek az iskolába való visszatérésre érvényesek 2021.04.19-től középiskolákra vonatkozóan:

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618751806769-3997038a-a16d-6" include="22380,22377"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Škola pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania …

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V tomto prípade sa jedná o moderné vybavenie odbornej učebne autoelektronika a autodiagnostika.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1618604283923-76d32ca0-f856-4" include="22371,22370,22369,22368,22367,22366"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie v čase prázdnin je samozrejme  prerušené.  Dištančné vzdelávanie - vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 7.4.2021  (B týždeň -  streda)  pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň všetkým zamestnancom školy, žiakom a ich rodičom  praje vedenie Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci,  príjemné prežitie  veľkonočných sviatkov.   „Keď jarné kvety kvitnú, A slnko teplo hreje, Tak príroda svoju náruč Každému praje.“[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1623677371568-f578ef37-5d5a-6" include="22286,22287,22288,22289,22290,22291,22292"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Rozhodnutie riaditeľa školy

[gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/03/Rozhodnutie-riaditela-skoly.pdf"]   Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V posledných dňoch sme v tejto súvislosti viackrát oslovili žiakov končiacich ročníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa vyjadrili k návratu na prezenčné vzdelávanie. Záujem žiakov v jednotlivých skupinách bol nízky aj z dôvodu nepriaznivého epidemiologického vývoja v regióne. V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo…Čítať ďalej →

OZNAM pre všetkých žiakov končiacich ročníkov

V súlade s Rozhodnutím MŠVVAŠ SR platným od 08.02.2021, Uznesením vlády SR č. 77 účinným od 06.02.2021 a usmernením KSK ako zriaďovateľa zo dňa 24.02.2021 oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov, t. j. IV.A triedy, II.NŠ triedy – maturanti a III.C triedy – 3-ročný učebný odbor, že dňom 03.03.2021 uvedené triedy povinne prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.   Vyučovanie bude prebiehať v škole podľa upraveného rozvrhu hodín. V študijných odboroch  dôraz sa bude klásť na odborné predmety, odborný výcvik a jazyky súvisiace s maturitnou skúškou. U žiakov učebného odboru sa bude vyučovať odborný výcvik a odborné predmety v súlade s požiadavkami ukončovania štúdia – záverečné skúšky.…Čítať ďalej →