Oznámenie

Z organizačných dôvodov sa potvrdenia pre žiakov budú vydávať od stredy 30.08.2023, každý pracovný deň v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň sa ospravedlňujeme za to, že uvedenú skutočnosť sme neuviedli už skôr na web stránke školy.

Za porozumenie ďakujeme!