Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, milí žiaci!

Nezadržateľne sa blíži koniec letných školských prázdnin a dovoleniek, preto si Vás dovoľujem informovať, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Strednej odbornej škole techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutoční dňa 04.09.2023 o 9.30 hod. na školskom amfiteátri v areáli školy. 

Príchod žiakov do školy v súlade so školským poriadkom, t.j. do 7.35 hod., a príchod zamestnancov v súlade s pracovným poriadkom školy. 

Súčasne informujem našich žiakov a ich rodičov, že administratívnu agendu – vydávanie potvrdení – sekretariát riaditeľa školy bude riešiť od 16.08.2023 v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 13.00 hod.  

Prajem Vám príjemné prežitie zvyšku  prázdnin resp. dovoleniek, a aby sme sa v plnom zdraví stretli v novom školskom roku!

Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy