Plán akcií na mesiac máj 2022
1.     máj 2022

 

Sviatok práce – Deň pracovného pokoja /nedeľa/
1.-13. máj 2022

 

Erasmus+ 2021/2022 /Mgr. Beáta Csatlósová, Arpád Tamók, Bc. Gabriel Dóczi, 27 žiakov podľa zoznamu od 29.4./

 

Celý deň, Győr, Maďarsko, zamestnávatelia

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

2.     máj 2022

Prijímacie skúšky – 1. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/

 

07:00 ŠO – LOG, POZSZ, MSZ, ME, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

10:00 UO – KAD, MUR, AUO

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

2. máj 2022

 

Riaditeľské voľno – I.C, I.F, II.B, II.D-ELM vjs, II.NŠ, III.A-POZSZ vjs, III.C, IV.A, IV.B

 

Mimoriadny rozvrh hodín – I.A LOG vjs, II.A LOG vjs, III.A OA, LOG vjs 

 

Odborný výcvik – I.A POZSZ vjs, I.B, II.A POZSZ vjs, II.C, II.D KAD vjm, III.B

 

 

2.-6. máj 2022

 

Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ TČ /Ing. Katarína Krížová, žiaci IV.B MSZ vjm/

 

07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: Ing. Katarína Krížová

 

 

3. máj 2022

 

Malá skúšobná MS z PČOZ MS /Ing. Judita Diószeghyová, Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Balogová, Ing. Helena Kovácsová, žiaci II.NŠ VLK vjs. v.e./

 

10.-11. VH, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová

4. máj 2022 Malá skúšobná MS z PČOZ MS /Ing. Jolana Babejová, Ing. Tibor Sáradi, Jiří Klika, žiaci IV.B ME vjm/

 

07:35-12:00, B4, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Ing. Tibor Sáradi

 

6. máj 2022

Zbavme prírodu smetia, vráti nám to, zber odpadu vo svojom okolí – súťaž/Ing. Erika Vargová, žiaci I.A triedy/

 

7. VH TRH, okolie SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

 Zodpovedná: Ing. Erika Vargová

8. máj 2022  

Deň víťazstva nad fašizmom – Deň pracovného pokoja /nedeľa/

 

9. máj 2022

 

Prijímacie skúšky – 2. termín /podľa organizačného zabezpečenia, žiaci ZŠ/

 

07:30, budova A, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

9.-13. máj 2022

Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ PČ /Alexander Molnár, žiaci IV.B MSZ vjm/

 

07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Alexander Molnár

 

11. máj 2022

 

Uzatvorenie dochádzky a prospechu ku koncoročnej klasifikácii triedy IV.A, IV.B, II.NŠ v.e.

 

15:00, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: ZRTV

13. máj 2022 ŽUPNÉ DNI“ Čitateľský maratón / Mgr. Gabriela Tamašková, PhDr. Agnesa Kondásová,

Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Katarína Krížová., Mgr. Erika Matyiová; žiaci SOŠ a ZŠ/

 

10:00-18:00, čitáreň, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

13. máj 2022

 

 

„ŽUPNÉ DNI“  Deň otvorených dverí /Ing. Milan Varady PhD., Ing. Erika Vargová, Bc. František Nagy, Ing. Kamilla Pataky; rodičia a žiaci ZŠ, široká verejnosť/

 

10:00-18:00, areál SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

13. máj 2022

 

 

„ŽUPNÉ DNI“ Májové tóny – Májusi Dallamok; koncert skupiny IMPULZ a GHP pre mládež

 

10:00-18:00, amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Mgr. Márk Orosz

 

13. máj 2022

 

 

Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok š. r. 2021/2022 /vyučujúci v triedach IV.A, IV.B, II.NŠ/

 

07:15, zborovňa, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: ZRTV

16. máj 2022

 

Praktická časť OZ MS 2022 / IV.B, II.NŠ obhajoba vlastného projektu – B17, B18;

IV.A OA praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy – B3, B5; maturitná komisia podľa harmonogramu MS/

 

07:30 – 15:30, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: ZRTV

 

16.-20. máj 2022

„Študentská liga KFL – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja“ – halový futbal /Mgr. Márk Orosz, 10-členné družstvo žiakov/

 

Celý deň, podľa organizátora súťaže

 

Zodpovedný: Mgr. Márk Orosz

 

17.-20. máj 2022

Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ PČ /Alexander Molnár, žiaci IV.B MSZ vjm/

 

07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI,  KCH

 

Zodpovedný: Alexander Molnár

 

17. – 30. máj 2022

pokračuje

 

 

Vzdelávací kurz „Autoelektronika“ PČ /Bc. Gabriel Dóczi, žiaci III.B ME vjm/

 

07:30 – 13:35, P16, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Bc. Gabriel Dóczi

 

20. máj 2022

 

Kaderník Medzibodrožia – Bodrogköz fodrásza, V. ročník medzinárodnej kaderníckej súťaže /Ing. Judita Diószeghyová, Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Gabriela Tamašková, Mgr. Márk Orosz, Bc. František Nagy, Arpád Bányácski, Jiří Klika, súťažiaci podľa zoznamu/

 

Celý deň, Mestský úrad Kráľovský Chlmec, veľká sála

 

Zodpovedná: Bc. Veronika Molnár

 

23.-24. máj 2022

pokračuje

 

Vzdelávací kurz „Technológ a operátor  CNC strojov“ PČ /Alexander Molnár, žiaci IV.B MSZ vjm/

 

07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Alexander Molnár

 

25. máj 2022

 

Slávnostná rozlúčka s maturantmi /Ing. Andrea Bernáthová, III.A trieda, Mgr. Beáta Csatlósová, I.NŠ trieda, PhDr. Andrea Pankovics III.B trieda/

 

09:30, amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedná: Ing. Andrea Bernáthová

 

26. máj – 1. jún 2022

 

 

Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/

 

30.-31. máj 2022

pokračuje

Odborná prax 3. ročníkov študijných odborov OA, LOG vjs /žiaci III.A triedy OA, LOG vjs, Ing. Erika Vargová, Ing. Kamilla Pataky/

 

08:00 – 14:00, zamestnávatelia

 

Zodpovedná: Ing. Erika Vargová

30.-31. máj 2022

pokračuje

Vzdelávací kurz „Autoelektronika“ TČ /Alexander Balogh, žiaci III.B ME vjm/

 

07:30 – 13:35, P14, SOŠ techniky a remesiel–Műszaki Szakok és Mesterségek SZKI, KCH

 

Zodpovedný: Alexander Balogh

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová

Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová v. r.