Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa koná

dňa 5. septembra 2022 o 09:00 hod.

Príchod žiakov do školy je v čase od 07:30 do 08:00 hod. Žiaci donesú so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie

bezpriznakovosti.pdf