Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme žiaci školského parlamentu vyhlásili súťaž o najkrajší plagát, ktorý  má poukázať na dôležitosť potreby ochraňovať planétu. 

Autori kreatívnych plagátov boli odmenení.

Ďakujeme každému, kto sa do súťaže zapojil a aspoň takou formou si pripomenul Svetový deň ZEME.