1. jún – Deň detí – zážitkové učenie vonku v areáli školy

Školský parlament za podpory vedenia školy vyhlásil možnosť realizovania vyučovania  netradičnou, hravou formou, nie v učebniach, ale vonku na vzduchu. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci I.A, I.C, III.A, III.B a II.C triedy pod vedením pedagógov, s cieľom prepojenia relaxácie a vzdelávania.