Kurz ochrany života a zdravia

Dvadsaťdeväť žiakov z III.A a III.B triedy sa od pondelka do stredy (19.06. – 21. 06. 2023) zapojili do trojdňového kurzu s názvom ,,Kurz ochrany života a zdravia“. Prvý deň, kurzu sme vyrazili na mestský amfiteáter, ako aj iné dni kurzu, a začiatok dňa sme zahájili nástupom, oboznámením sa s BOZ na výlete, vychádzke a exkurzií a kontrolovaním účasti. Neskôr sme sa presunuli do mestského športového areálu, kde sme preberali poznatky tematickej oblasti – ,,Riešenie mimoriadnych udalostí“ (civilná ochrana a zdravotná príprava). V druhej časti dňa sme sa venovali športovým činnostiam z tematickej časti – ,,Zaujímavé technické a športové činnosti“. Druhý deň kurzu sme začali výstupom na Veľký kopec v meste Kráľovský Chlmec, ktorý bol súčasťou tematickej časti kurzu – ,,Pobyt a pohyb v prírode“. Počas turistického výstupu sme absolvovali spoznávanie vybraných rastlín. Okrem toho sa žiaci naučili ako sa orientovať v teréne, bez akýchkoľvek pomôcok. Posledný deň kurzu sme privítali profesionálnych vojakov z Ozbrojených síl SR za účelom priblíženia základných poznatkov civilnej ochrany žiakom, a prezentácie zaujímavých činností z vojenskej profesie. Žiaci mali možnosť vyskúšať pohyb v PIO maskách, vyskúšali hod granátom a zasúťažili v preťahovaní lanom. Taktiež, mali možnosť absolvovať prekážkovú dráhu a mohli spoznať jednotlivé zbrane. V závere dňa sme poďakovali za ochotu a spoluprácu Ozbrojeným silám SR, a tak ako aj predošlé dni, kurz sme uzatvorili rozchodom o 12:50.