Európsky týždeň športu

Naša škola sa 13.10.2023 zapojila do programu Európsky týždeň športu a 73 študentov sa zúčastnilo futbalového turnaja. Na ihrisku súťažilo štrnásť tried. Postúpili najlepší a pokračovalo sa v súťaži . Nakoniec získala 1.miesto II.A, druhé miesto pripadlo III.B, na treťom skončila IV.B a na štvrtom mieste sa umiestnila II.C trieda. Zápasy boli aj podporou programu Športom proti drogám. Všeobecne je známe, že šport slúži aj na rozvoj osobnosti, učí ako žiť.