Medzinárodný mesiac školských knižníc

Scieľom sprístupniť a priblížiť čítanie sme zorganizovali v našej školskej knižnici netradičnú hodinu literatúry pri príležitosti medznárodného  mesiaca školských knižníc. Študentov I.B, I.D, II.C a II.B čakali kreatívne úlohy. Toho roku sme kládli dôraz na literárne obdobia, ale bolo treba spoznať aj piesne, kreatívne písmo a tvoriť z látky, ba dokonca aj sa pokúsili napísať básne. S veľkým oduševnením sa pustili súťažiaci do práce. Najlepší boli študenti III.B triedy, za nimi skončili študenti II.B. Prirodzene, na konci súťaží si študenti vypožičali aj knihy., lebo riadiac sa  slovami Vekerdy Tamása to bol aj cieľ: „Čítanie – ak ti spôsobuje rozkoš – pomáha ti žiť. Prežívať a prežiť.”