Plán akcií na mesiac november 2023
V mesiaci november2023  Beseda na tému šikana /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.B, I.C, I.D triedy/
Na zastupovaných hodinách, resp. na hodinách výchovného charakteru Triedy podľa rozvrhu hodín, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Katarína Banyková  
7. november 2023iBOBOR2022 – informatická súťaž – kategória SENIOR / žiaci III.A, III.B podľa zoznamu, Mgr. Csatlósová / 2. a 3. VH, Učebňa B5,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová  
7. november 2023Literárna súťaž Legere – Legere Irodalmi Verseny II. kolo /Üveges Bence I.B, Illés Félix Maximilián, Balog Tibor III.B, PhDr. Andrea Pankovics / 9.00 – 13.00, Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra stredoeurópskych štúdii, Drážovská 4, Nitra
Zodpovedný: PhDr. Andrea Pankovics  
8. november 2023Vzorové predstavenie murárskych prác / Arpád Bányácski, Ing. Tibor Szerdi, I.C a II.C MUR / 9:45-13:35, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Ing. Tibor Szerdi  
9. november 2023iBOBOR 2022 – informatická súťaž – kategória JUNIOR / žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, podľa zoznamu, Mgr. Beáta Csatlósová / 4. – 7. VH, Učebňa B5, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec Zodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová  
10. november 2023Súťaž o zlaté nožnice „ Ukáž čo vieš“ 2023  v odbore kaderník a vizážista / Bc. Veronika Molnár, žiačky podľa zoznamu / Celý deň, Incheba EXPO, Medzinárodný veľtrh kozmetiky a kaderníctva Interbeuty, Viedenská cesta 3-7 Bratislava
Zodpovedný: Bc. Veronika Molnár
10. november 2023Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov za 1. štvrťrok š. r. 2023/2024 do 12:00 hod.
14. november 2023Klasifikačná pedagogická rada za 1. štvrťrok š. r. 2023/2024 13:30, spoločenská miestnosť,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec  
16. november 2023Šachový turnaj z príležitosti medzinárodného dňa tolerancie / PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Zoltán Jánošík, žiaci podľa zoznamu / 10.05-13.00, Školská knižnica SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: PhDr. Andrea Pankovics  
16. november 2023    Medzinárodný deň tolerancie / Mgr. Katarína Banyková, žiaci školského parlamentu, žiaci na teoretickom vyučovaní / 2-5.VH, Spoločenská miestnosť A41,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Katarína Banyková  
16. november 2023Skills Slovakia „Ukáž čo vieš kaderník!“ /Bc. Veronika Molnár, Bc. Stela Baloghová, III.C KAD / 9:00 -14:30, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec, kadernícky salón
Zodpovedný: Bc. Veronika Molnár  
16. november 2023Slávnostné pripnutie stužiek IV.A triedy / IV.A, pedagógovia, hostia / 16:30, Spoločenská miestnosť,  SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová
20. november 2023Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže – trestnoprávna zodpovednosť mladistvých /Ing. Andrea Bernátová, Mgr. Gabriela Šemegová,  Mgr. Eva Blašková, Ing. Helena Kovácsová, I.A, I.B, I.C, I.D, / 11:15-12:50, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec, Spoločenská miestnosť A41
Zodpovedný: Ing. Helena Kovácsová
20. november.2023 – 1. december.2023Odborná prax /Ing. Mihalčíková, IV.A LOG/ 8.00  – 14.00, Zamestnávatelia podľa zmlúv o vykonaní praxe
Zodpovedný:  Ing. Denisa Mihalčíková
21. november 2023READYCON SLOVENSKO 2023 /strojárstvo III.A, IV.A POZSZ, III.B, IV.B MSZ (26 žiakov), elektrotechnika  III.B ME, IV.B ME (15 žiakov), pedagógovia zadelení podľa rozvrhu hodín/ od  8:00  –  do 9:40, B6, B17, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: Ing. Eleonóra Balogová
22. november 2023Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/ 15:00, Učebňa B6 SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
22. november 2023Školské kolo olympiády z ANJ / Mgr. Dominika Mikulová, Mgr. Eva Simková, žiaci podľa zoznamu / 7.30-13.00, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec, budova A
Zodpovedný: Mgr. Dominika Mikulová  
23. november 2023Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetov / Členovia PRK / 14.05- 15.00, Čitáreň A17, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný: PhDr. Andrea  Pankovics  
24. november 2023Kreslenie a maľovanie pohľadníc v rámci projektu „Desať blčiacich sviec“ / I.A,I.B,II.A LOG, II.B,II.C,III.A,IV.A, triedny učiteľ + 1 PZ podľa zadelenia/ 5. a 6. VH, učebňa podľa zadelenia tried, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics  
24. november 2023DOD pre verejnosť / Učitelia a MOV podľa harmonogramu / 15:00-18:00, Areál školy SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
27. november 2023  Zasadnutie PRK SEP/ Členovia PRK / 15:00, B4, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Eleonóra Balogová
28. november 2023  EXPERT geniality show – celoslovenská súťaž / Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu / 5. a 6. VH, učebňa B5 SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kr. Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová  
Spracovala: Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy