Prezentácia Ozbrojených síl na pôde našej školy

Zástupcovia ozbrojených síl pod vedením nrtm. Dávida Komu nás dňa 07. novembra 2023 navštívili, aby poskytli našim študentom informácie o podmienkach vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR,  priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.

Žiaci získali kompletné, prospešné informácie, atmosféra bola príjemná, priateľská.