Šachový turnaj

Naša škola sa svojím poslaním snaží mnohými prostriedkami rozvíjať ducha a logické myslenie žiakov. Jenou z najvhodnejších metód na docielenie tejto ideí sú logické hry. Šachový krúžok pod vedení PhDr. Andrei Pankovics motivuje žiakov ku vyššie uvedeným cieľom. Dňa 16.11.2023 bol zrealizovaný šachový turnaj pre žiakov našej školy, ktorého sa zúčastnilo 12 študentov. Žiaci odohrali v skupinách a potom o celkové umiestnenia veľmi dobré zápasy, ktoré potešili organizátorov turnaja PhDr. Andreu Pankovics a Mgr. Zoltána Jánošíka. Na prvých troch miestach sa umiestnili 1. Ragán Alex zo IV.B triedy, 2. Rakar Florián z I.B triedy a 3. Juhász Juraj z II.A triedy. Organizátori i žiaci sa tešia na ďalší podobný úspešný turnaj.