Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl

V živote každého deviataka nadíde chvíľa, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej, kde študovať, na ktorej strednej škole. Pri  tomto rozhodovaní sme chceli pomôcť počas dnešného dňa otvorených dverí žiakom Základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským v Kráľovskom Chlmci, ktorí nás navštívili 24.11.2023. Žiaci najprv dostali základné informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania u nás,  potom osobne navštívili kadernícky salón, odborné učebne, laboratóriá, dielne odborného výcviku, ktoré sú komplexne vybavené náradím, strojmi, technikou.

Zúčastnili sa aj spoločnej akcie s našimi študentmi v rámci projektu Desať blčiacich sviec a kreslili, maľovali pohľadnice z príležitosti nadchádzajúceho adventu, blahoprajné pohľadnice a využili aj mnohé nové techniky zhotovovania vlastných výrobkov.

Po tomto spoločne strávenom čase pri takom  bohatom programe všetci dúfame, že sa s mnohými stretneme v septembri – už ako s našimi študentmi.