Výstava vysokých škôl

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov sa dňa 23.11.2023 zúčastnili na Výstave vysokých škôl, ktorú organizovala Košický samosprávny kraj, v priestoroch SOŠ IT v Košiciach. Vystavovatelia z regiónu východného Slovenska ukázali žiakom možnosti a podmienky štúdia, ktoré sú porovnateľné s podmienkami v iných častiach Slovenska či v zahraničí. Na výstave sa prezentovali aj iné organizácie, ktoré ponúkali pomoc pri štúdii a taktiež rôzne možnosti brigád doma či v zahraničí.