Plán akcií na mesiac december 2023
1.december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya,  Projektový deň 2023 /I.A 18, I.B 17, I.D 12, II.A LOG 11, III.A 20, III.B 17, IV.A POZSZ 5, Mgr. Katarína Banyková, Ing. Andrea Bernáthová, Mgr. Zoltán Jánošík, Mgr. Eva Blašková, Ing. Judita Diószeghyová, PhDr. Andrea Pankovics/8:30 – 13:00učebne A36, A37, A38, A40, SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 
1.december 2023Výstava žiackych prác na tému : Boj proti AIDS – „Červené stužky” /Ing. H. Kovácsová, I.A, I.B, I.C, II.A,II.C/celý mesiac december, Vestibul školy SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Helena Kovácsová 
4. december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya _Zapálenie prvej adventnej sviečky /I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.C KAD, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.BUčitelia na prvej hodine + zamestnanci školy/7:50 – 8:25, Hlavný vchod SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 
4. december 2023Previerka zručnosti II.C KAD vjm /Bc.  V. Molnár, žiačky II.C KAD vjm/8:35-13:35, Kadernícky salón A11, SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Bc. Veronika Molnár
4. december 2023Školský ZENIT strojárstvo /Bc. František Nagy, Ing. Eleonóra Balogová, IV.A POZSZ/8:35 – 11:15, P 14 , SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.ChlmecZodpovedný:  Bc. František Nagy 
6. december 2023Mikuláš na našej škole /Mgr. Katarína Banyková, žiaci školského parlamentu/4-5.VH, Všetky triedy kde bude prebiehať vyučovací proces v budove A, B, P,  SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
7. december 2023Desať blčiacich sviec – Tíz szál gyertya, Adventný koncert, Základná umelecká škola , Kráľ. Chlmec /I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, zamestnanci školy/11:30 – 12:30, Mestské kultúrne stredisko , Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 
8. december 2023Literárna súťaž Legere III. Kolo – Legere Irodalmi Verseny /PhDr. Andrea Pankovics, Illés Félix Maximilián III.B, Üveges Bence I.B, Balog Tibor III.B/9:00 – 15:00, Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra stredoeurópskych štúdii, Drážovská 4, NitraZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 
8. december 2023Riaditeľské voľno pre IV.B triedu z príležitosti stužkovej slávnosti
8. december 2023Slávnostné pripnutie stužiek IV.B triedy /IV.B trieda, Pedagógovia, hostia/17:00 – 22:00, Pizzéria Kr. Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Helena Kovácsová
8. december 2023 – 15. december 2023Vianočné trhy – predaj produktívnych prác žiakov /Bc. Molnár V., Mgr. Katarína Banyková ., Bc. František Nagy , žiaci školského parlamentu/08:00-17:00, Nový kadernícky salón-recepcia  – A 11, SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Andrea Bernáthová 
11. december 2023DOD pre žiakov ZŠ /Učitelia a MOV podľa harmonogramu/08:00-12:00, Areál školy – SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
12. december 2023Olympiáda kritického myslenia – školské kolo /Mgr. Beáta Csatlósová,  vybraní žiaci  podľa zoznamu/3. a 4. VH, Učebňa B5 SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová 
13. december 2023Exkurzia – Vývoj písacích strojov /Ing. Denisa Mihalčíková I.A LOG/7.00  – 16.00, Slovenské technické múzeum, Košice
Zodpovedný: Ing. Denisa Mihalčíková
14. december 2023DOD pre žiakov ZŠ /Učitelia a MOV podľa harmonogramu/08:00-12:00, Areál školy – SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
15.december 2023Divadelné predstavenie Thália, Presszer-Sztevanovity-Horváth: A padlás /I.B, II.B, III.B, IV.B, Mgr. Eva Blašková, Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Helena Kovácsová, PhDr. Andrea Pankovics/7:00- 16.00, Divadlo Thália Színház, Timonova 3, Košice
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics 
20.december.2023  December – zbierka, Odvoz darčekov –  Nefinančná zbierka pre deti v detskom domove /Mgr. Katarína Banyková, žiaci školského parlamentu/Čas podľa dohody, Detský domov Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková 
21. december 2023Vianočný program – mimoriadny rozvrh hodín 2.-3.VH
Biblické príbehy – súťaž /Mgr. Katarína Banyková, štvorčlenné skupiny z každej triedy podľa zoznamu/, spoločenská miestnosť SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Andrea Bernáthová
2.-3.VH Vedomostný kvíz /Mgr. Beáta Csatlósová, výber žiakov podľa zoznamu/, chodba B1 SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 
Mesiac december 2023Besedy na témy: Duševné zdravie (II. ročník), Závislosť na mobile a internete (II. ročník), Emócie v mojom živote – (I. ročník)Na hodinách výchovného charakteru – SOŠTaR – MSZMSZ Kráľ.Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy