Ideme hrať ping poooong

Stolnotenisový turnaj pre žiakov Strednej Odbornej školy techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci

Dňa 15.12.2023 pre žiakov SOŠTaR – MSZMSZ v Kráľovskom Chlmci bol zrealizovaný stolnotenisový turnaj. 

Tento turnaj sa realizoval na podnet KSK. Do finálovej časti turnaja sa prebojovalo desať chlapcov, kde z vyžrebovaných súťažiacich do ďalšieho kola postúpil len víťaz zápasu.

Výsledky jednotlivých zápasov základného kola:
Jozef Balog – Erik Berki 2:1
Juraj Juhász – Roland Cicu 2:0
Kristóf Zdibák – Boris Hornyák 2:0
Norbert Teru – Tibor Rinkács 2:1
Alex Bók – Márk Palágyi 0:2

Výsledky semifinálových zápasov: 
Márk Palágyi – Kristóf Zdibák 0:2
Juraj Juhász – Norbert Teru 2:1
Jozef Balog – bez boja

Výsledky finálových zápasov:
Kristóf Zdibák – Jozef Balog 2:0
Jozef Balog – Juraj Juhász 2:1
Juraj Juhász – Kristóf Zdibák 0:2

Poradie konečného umiestnenia:

  1. miesto: Kristóf Zdibák II.C
  2. miesto: Jozef Balog IV.A
  3. miesto: Juraj Juhász II.A

Turnaj bol pekným spestrením predvianočnej nálady žiakov na našej škole.