Prezentácia Univerzity J. Selyeho na našej škole

Dňa 19. decembra 2023 nás navštívili zástupcovia centra kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho Komárom, s cieľom poskytnúť žiakom končiacich ročníkov informácie o možnostiach štúdia na danej škole. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení so študentským životom na škole a na internáte. Absolventi univerzity hovorili aj o projekte Erasmus+, v rámci ktorého je možné absolvovať zahraničný študijný pobyt. Žiaci mali možnosť získať adekvátne informácie priamo od prezentujúcich zástupcov Univerzity. 
Ďakujeme za návštevu a príjemnú priateľskú atmosféru.