Plán akcií na mesiac február 2024
01.február 2024Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetov
Členovia PRK /15.00A15, SOŠTaR-Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
02.február 2024Zasadnutie PRK PVP
členovia PRK PVP/14:10, Učebňa B5, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta
05.február 2024Súťaž  Z R U Č  SEO
Ing. Eleonóra Balogová, Mark Kresztyánko , I.B MSZ /7:45 – 13:00, A3 SOŠTaR-Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  Mark Kresztyánko
05.február 2024Prírodovedný kvíz
4-členné družstvá z I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B podľa zoznamu; Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková /7.a 8.VH, Spoločenská miestnosť,  SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Csatlósová Beáta
05.-09.február 2024Týždeň triednych aktív
Zodpovední: triedni učitelia
07.február 2024Súťaž   Z R U Č  SEO
Ing. Tibor Sáradi, Bc. Jiří Klika, I.B ME /7:45 – 13:00, P39 SOŠTaR-Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  Bc. Jiří Klika
14.február 2024Rozdanie valentínskej pošty
Mgr. Katarína Banyková, Žiaci školského parlamentu /5.VH, Zainteresovaní žiaci/ žiaci, ktorí dostanú valentínsku poštu/
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
19.-23.február 2024Výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz
Vybraní žiaci I.B, I.A, II.B, II.A, III.B/JAHODNÁ športovo – rekreačné stredisko
Zodpovedný:  Mgr. Zoltán Jánošík
20.február 2024Zasadnutie PRK
Členovia PRK/15:00, B4 SOŠTaR-Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Eleonóra Balogová
21.február 2024Hry na rozvoj vzťahov v triede
I.C , I.D a II.C,  Ing. Helena Kovácsová, Mgr. Katarína Banyková /6. a 7. VH, A 41 SOŠ TaR, Spoločenská miestnosť
Zodpovedný:  Ing. H. Kovácsová
23.február 2024XXXI. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – Školské kolo
Vybraní žiaci z triedy 4-ročných študijných a 3-ročných učebných odborov, Mgr. Monika Štofan/7.-8. VH, SOŠTaR-Kráľ. Chlmec, A15
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
23.február 2024DOD pre verejnosť
Podľa priloženého harmonogramu/14:30-18:00, Areál školy
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
február 2024Besedy na témy: Negatívne dopady nedostatku spánku
II.A, II.B, II.C trieda/Na hodinách výchovného charakteru, SOŠTaR-Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy