Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže

Dňa 31. januára 2024 zavítali na našu školu nadporučík Ladislav Nagy a nadporučík Ing. Tomáš Tóth

príslušníci polície SR.

Formou prezentácie  na tému: „Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže“,  oboznámili žiakov prvého ročníka so základmi trestnej zodpovednosti mladistvých. 

Vysvetlili pojmy: maloletý delikvent, mladistvý páchateľ, trestný čin, prečin, drogy – ich prechovávanie a obchodovanie s nimi, fajčenie vo verejných priestoroch, zákaz zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Žiaci prvých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov.

Besedy boli dopĺňané príbehmi zo života, boli zaujímavé a na profesionálnej úrovni.Prednáška žiakov veľmi zaujala a pre policajtov mali veľa otázok. Ďakujeme za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým otázkam. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!