Z R U Č  SEO

Predmetová komisia ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJÁRSKYCH PREDMETOV pri SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec,  uskutočnila súťaže Z R U Č  SEO ktoré sa konali v dňoch  05. februára a 07. februára 2024 v areáli školy v Kráľovskom Chlmci. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

Súťažné kategórie:

Študijný odbor:

  • mechanik strojov a zariadení –  súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov
  • mechanik elektrotechnik – súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov

Ročník: prvý
Trieda: I.B MSZ, ME VJM

Obsah súťaže:
Teoretická časť: – test
Praktická časť. – presnosť vyhotovenia výrobku

  • kvalita povrchu
  • dodržiavanie zásad BOZP

V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 20 otázok a  mohli dosiahnuť max. 20 bodov.
V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria: 

  • zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s max. bodom 60
  • kvalita povrchu s max.  bodom 10
  • dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10 

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Vyhodnotenie súťaže

mechanik strojov a zariadení:
1. miesto: Ragány Kristián
2. miesto: Csóka Nikolas

mechanik elektrotechnik:  
1. miesto: Novákovics Márk
2. miesto: Varjan Peter Pavel