Prírodovedný kvíz

Členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov  pripravili pre študentov štvorročných odborov prírodovednú súťaž. Súťaž sa uskutočnila  5.februára 2024 v spoločenskej miestnosti školy  Súťažili štvorčlenné družstvá z každej triedy v kategórii z fyziky, matematiky, chémie, biológie a Nobelovej ceny. V prvej časti súťaže si súťažiaci z ponúknutých možností vyberali správne odpovede. V druhej časti riešili hlavolamy, priraďovali správne vynálezcov k vynálezom a odpovedali na rôzne prírodovedné otázky. Študenti pristupovali k súťaži s veľkým záujmom.

Vyhodnotenie prírodovedného kvízu

2023/2024Kvíz Otázky Logické úlohyVynálezy JavySpolu bodyPoradie
I.A72142166.
I.B105133223.
II.A101231174.
II.B64464241.
III.A82151174.
III.B84264241.