Plán akcií na mesiac marec 2024
1. marec 2024Jarné prázdniny
4. marec 2024Súťaž- súborná práca Farbenie vlasov a vytvorenie denného účesu s fúkanou onduláciou
Žiaci II.C KAD vjm, Bc. Veronika Molnár/1.-6. VH, Kad.salón A11 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Bc. Veronika  Molnár
5. marec 2024Súťaž   Z R U Ć  SEO
Ing. Tibor Sáradi, Bc. Jiří Klika, I.C AUO /7,45 – 13,00, P39, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Bc. Jiří Klika
7. marec 2024Súťaž   Z R U Ć  SEO
Ing. Tibor Sáradi, Arpád Tamók , I.A POZSZ /7,45 – 13,00, A3 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný.:  Arpád Tamók
8. marec 2024Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ podľa programu
Skrátené vyučovanie pre žiakov do 11:40 hod.
11. marec 2024Súťaž – Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč
PhDr. Andrea Pankovics Nicolas Bodnár I.B, Ficzu František IV.B
08.00-15.00, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Košice
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
12. marec 2024Deň ochrany života a zdravia – aktivita v súlade s ŠkVP
žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.C triedy, pedagogický dozor podľa harmonogramu
07:35 – 13:00, SOŠTaR-Kráľ. Chlmec a priľahlé okolie
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
12. marec 2024Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2024 z predmetu SJL, MJL
IV.A, IV.B, II.NŠ trieda
13. marec 2024Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2024 z predmetu ANJ-B1, ANJ-B2
IV.A, IV.B, II.NŠ trieda
14. marec 2024Mesiac kníh – návšteva knižnice
Mgr. Monika  Štofan,  I.A LOG / 7. – 8.VH, Regionálna knižnica Kráľ. Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Monika  Štofan 
15. marec 2024„Malá skúšobná MS z PČOZ MS“
Bc. František Nagy, Ing. Tibor Sáradi, Bc. Áron Nagy,  Mark Kresztyánko, Ing. Eleonóra Balogová ,  IV.B MSZ, IV.A POZSZ / 7,35 – 12,00, P14 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Eleonóra Balogová
18. marec 2024„Malá skúšobná MS z PČOZ MS“
Bc. František Nagy, Ing. Tibor Sáradi, Bc. Áron Nagy,  Mark Kresztyánko, Ing. Eleonóra Balogová ,  IV.B MSZ, IV.A POZSZ / 7,35 – 12,00, P14 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Eleonóra Balogová
19. marec 2024Olympiáda kritického myslenia – krajské kolo – online 
Palágyi Márk I.A, Üveges Bence I.B, Setéth Ladislav III.A, Mgr. Beáta Csatlósová /4. – 6. VH, Učebňa B6 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
19. marec 2024Súťaž- súborná práca Vytvorenie denného účesu vodovou onduláciou
Žiaci I.D KAD vjm, Bc. Stela Baloghová/1.-6. VH, Kad.salon A4 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Bc. Stela Baloghová
20. marec 2024Prezentačné zručnosti pre žiakov školského parlamentu
Celý deň, CVČ, Strojárenská 3, Košice
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
21. marec 2024Ponožková výzva
Svetový deň Downovho syndrómu- / Mgr. Katarína Banyková, žiaci školského parlamentu, zainteresovaní žiaci/Počas prestávok, Areál školy SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
21. marec 2024Veľkonočné trhy SOŠ
Ing.Andrea  Bernáthová, vybraní žiaci/Celý deň, Priestory SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Andrea  Bernáthová
22. marec 2024Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody
I.A, I.B, Mgr. Beáta  Csatlósová,  Mgr. Eva Blašková / celý deň, Michalovce
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
22. marec 2024Veľkonočné trhy SOŠ
Ing.Andrea  Bernáthová, vybraní žiaci/13.20 – 18.00, Priestory SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Andrea  Bernáthová
26. marec 2024Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 
20 žiakov podľa zoznamu,  Mgr.  Eva Blašková  / 5. a 6. vyučovacia hodina, Učebňa B18 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Eva  Blašková
26. marec 2024Workshop Startup/Podnikanie
Ing.Denisa Mihalčíková, Ing.Andrea  Bernáthová, III.A LOG /7.00 – 15.00, CVČ Košice
Zodpovedný:  Ing. Denisa Mihalčíková
do 27. marca 2024Vyplnenie dotazníka „SELFIE“
PZ, OZ, žiaci
Zodpovedný: Mgr. Beáta Csatlósová
28.-31. marec 2024Veľkonočné prázdniny
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy