Plán akcií na mesiac apríl 2024
5. apríl 2024Slávnostná pracovná porada z príležitosti dňa učiteľov /12:30 hod./Skrátené vyučovanie do 11:20 h 
9. apríl 2024Svetový deň zdravia – Beseda a Výstava prác / Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová, I.A a II.A žiaci/7.-8. VH, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena  Kovácsová
10.-12. apríl 2024Súťaž  Szép Magyar Beszéd – Pekná maďarská reč / PhDr. Andrea Pankovics , Ficzu František IV.B /08.00-15.00, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, KošiceZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
15. apríl 2024Zasadnutie PRK PVP/ členovia PRK PVP/14:10, učebňa B6, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
17. apríl 2024Súťaž FINNkvíz /Ing. Denisa Mihalčíková I.A LOG, II.A LOG 20 žiakov/09:00-12:00 hod., B3, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Denisa Mihalčíková
17. apríl 2024Aktualizačné vzdelávanie v oblasti elektrotechniky /účastníci podľa programu vzdelávania/10:20 – 15:20, učebňa B17, SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Jolana Babejová
17. apríl 2024Zasadnutie PRK / Členovia PRK /15:00, B4 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Eleonóra Balogová
18. apríl 2024ALMA MATER 2024 – miniveľtrh VŠ /Ing. Denisa Mihalčíková, Bc. Gabriel Dóczi, III.A, III.B trieda/celý deň, Kunsthalle, KošiceZodpovedný: Ing. Denisa Mihalčíková
19. apríl 2024Príprava a odovzdanie úloh na PS /PRK PVP-MAT, JaSVP-SJL,SJS,MJL pre ŠO a UO/do 12:00 hod. SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovední: príslušní vedúci PRK  
19. apríl 2024Exkurzia – Šarišské tehelne Prešov / Ing. Tibor Szerdi,  Arpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, I.II, III. roč. MUR /7:30-15:30, ABC stavebníctva-Záhrada-Šarišské trhy 2024 Prešov – XXX. RočníkZodpovedný: Ing. H. Kovácsová
22. apríl 2024 Deň Zeme – Vyčistíme lokalitu danú mestom /Mgr. Katarína Banyková,Žiaci školského parlamentu, Mgr. Dominika Mikulová, III.A LOG/07:35-12:00, Podľa dohody s mestom – lokalita určená MsÚKCHZodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
22. apríl 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu za tretí štvrťrok š. r. 2023/2024/dochádzka sa vykáže podľa stavu k 19.04.2024/do 12:00 hod.
23. apríl 2024VII. ročník kaderníckej súťaže pod názvom „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ  FODRÁSZA“/ Podľa platnej propozície /7:30-15:30, Spoločenská miestnosť- SOŠ TaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Bc. Veronika Molnár
24. apríl 2024Klasifikačná porada – Pedagogická rada za tretí štvrťrok š. r. 2023/202414:10 hod., A41, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23,Kráľovský Chlmec
25. apríl 2024Girl´sDay – Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT /Vybrané žiačky podľa zoznamu, Mgr. Beáta Csatlósová /Celý deň, KošiceZodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
25. apríl 2024Minimaturita TČ OZ MS / IV.A LOG, Ing. Mária Šipošová, Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Bernáthová /1–3. VH, B3 SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Denisa Mihalčíková
26. apríl 2024Exkurzia do kaštieľa Rákocziho v Borši I. ročník / I.B, II.B, Mgr. Eva Blašková /08.00 – 15.00, Rákocziho kaštiel BoršaZodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
26. apríl 2024 28. apríl-Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / Ing. Tibor SzerdiIng. Helena  Kovácsová, I.a II. ročník MUR /6. a 7.VH, Dielňa A 5 – SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Ing. Helena  Kovácsová
Podľa ponuky KSKStolnotenisový turnaj / Zdibák Kristóf II.C, Balog Jozef  IV.A, Hornyák Márton IV.B, Juhász Juraj II.A/08.00 – 15.00, Poverená škola v rámci KSKZodpovedný:  Mgr. Zoltán Jánošík
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová Schválila: Mgr. Enikő Pogányová v.r. riaditeľka školy