Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

       V priestoroch SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23 sa dňa 11.6.2013 uskutočnilo školské kolo  Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl, zmerali si sily s pravopisom a gramatikou. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: Valéria Harcsová (I.A) 2. miesto: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A) 3. miesto: Klaudia Világiová (II.A)  a Bálint Magyar (II.A)       Všetkým  blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu pravopisnú súťaž, veď ako vidíme,  všetci uspeli, nikto neprehral.Čítať ďalej →

Antidiskriminačno-motivačný koncert BEZSVEDOMIE

Dňa 06. júna 2013 mali žiaci Strednej odbornej školy možnosť v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci zúčastniť sa na antidiskriminačno-motivačnom koncerte BEZSVEDOMIE v podaní umeleckej spoločnosti Letart production v Martine. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov nasledovných tried: I.A, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ.Koncert spojil v sebe pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.Program Bezsvedomie poukázal na nenahraditeľnú úlohu rodiny pri výchove človeka. Predstavenie kritizovalo aj neskutočnú morálnu plytkosť reality show a ich smutných produktov vo forme nadávajúcich, ponižujúcich a nemorálnych „celebrít“. Šikanovanie a intolerancia boli v programe zámerne nazývané…Čítať ďalej →

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe.(Vízia pre Európsky rok občanov 2013)Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková z príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Súčasťou programu konferencie bolo aj celokrajské kolo k súťaži pod identickým názvom a organizátorom. Uvedenej akcie sa okrem zástupcov jednotlivých SŠ z regiónu KSK zúčastnili aj veľmi významní hostia, ktorí zároveň tvorili…Čítať ďalej →

III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR

Dňa 23. mája 2013 na SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice sa konal III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR. Súťaže sa zúčastnili žiaci SOŠ V Bardejove, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Prešove, SOŠ technickej v Košiciach, SOŠ v Dobšinej, SOŠ v Kráľovskom Chlmci, SŠ stavebnej a drevospracujúcej v Ostrave- ČR. Vedenie SOŠ technickej v Košiciach túto súťaž zorganizovalo v spolupráci s firmou Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce. Našu školu reprezentovali žiaci Balla Maté, Szabó Zoltán III.E, Dargo Zoltán, Hornyák Kristián II.E triedy učebného odboru murár. Žiaci pracovali v dvoch družstvách, vzorne plnili…Čítať ďalej →

Osobnosti vedy

Žiaci v rámci fyzikálneho krúžku dostali úlohu, aby spracovali životopis, prácu a vynálezy významných prírodovedcov v podobe prezentácií. Dvaja žiaci si vybrali iné zaujímavé témy, týkajúce sa nášho života. Dňa 21.5.2013 žiaci vytvorené práce prezentovali spolužiakom.Do súťaže sa prihlásili nasledovní žiaci s nasledovnými témami:Kiss Erik II.A – ME vjs ThalesHenczel Norbert II.B – ME vjm Galileo GalileiBacskai Alexander II.B – ME vjm PithagorasKováč Tomáš II.B – ME vjm NewtonKovács Dávid II.B – ME vjm AristotelesNehéz Marián II.B – ME vjm ArchimedesGyüre Dávid II.B – ME vjm KeplerBajusz Bence II.B – ME vjm Leonardo…Čítať ďalej →