Plán akcií na mesiac december 2013

2. december

2013

Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ

10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

2.-13. december

2013

Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová Valéria

Ing. Kacsiková Agnesa/

 Priebežne,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková

 

2.december

2013

PROFTEENS / Mgr. Enikö Pogányová,Mgr. Kázsmérová K.,žiaci IV. A triedy/- podľa vypracovaného harmonogramu

 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť  B6

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 3.december

2013

Zasadnutie triedneho aktívu RZ pre II.B triedu,

 13:30, A-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 4.december

2013

EXPERT /žiaci SOŠ – podľa zoznamu, Ing. Agnesa Kacsiková, Ing. Ivan Vincens/

 8:20- 10:15, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková

6.december 2013

 

Poznaj slovenskú reč – školské kolo /Žiaci SOŠ – študijné odbory s vjm , Ing. Agnesa Kacsiková, Mgr.Gabriela Šemegová/

 11:00-12:45, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, B24

 Zodpovedná: Mgr.Gabriela Šemegová

6.december 2013

Mikulášska akcia, /Ing. Valéria Kunová, Mgr. Katarína Kázsmérová ,žiaci žiackej školskej rady, žiaci cvičnej firmy/

 10:00, návšteva každej triedy  na TV a PV SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 9.december 2013

Výberové kolo k vedomostnej súťaži:„Kvíz Heuréka“/ Mgr. Jánošík Zoltán,Mgr. Csatlósová Beáta, Ing. Kunová Valéria,4-členné družstvá z každej triedy podľa prihlásenia

 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 12.december 2013

Exkurzia „METRO“ veľkoobchod, Košice, / Ing. Kunová Valéria,II. A/B –OA/

Celý deň, Košice

 Zodpovedná: Ing. Valéria  Kunová

 

 13.december

2013

Rozdávanie  úloh  2.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/

Celý deň, učebňa PVP

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 19. december

2013

Hodnotenie – bodovanie vianočnej výzdoby tried / vybraní zamestnanci SOŠ

na základe propozície/

07:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

 

 19.december

2013

 Vianočná ikebana / Žiaci SOŠ,  Ing. Judita Diózeghyová , Ing. Judita Kázsmérová/

 7:30-9:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

19.december

 2013

 Vianočný program / Žiaci SOŠ,Mgr. Bernadeta Leczová/

 11:30, SOŠ –Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

19.december

2013

Odovzdávanie certifikátov z projektu Leonardo da Vinci

v rámci celodenného vianočného programu , SOŠ –Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 

19.december

2013

Kvíz „Heuréka“ – vedomostná súťaž, /“/ Mgr. Jánošík Zoltán,Mgr. Csatlósová Beáta,Ing. Kunová Valéria,4-členné družstvá z každej triedy podľa prihlásenia/

 v rámci celodenného vianočného programu , SOŠ –Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

23. december

2013 – 7. Január 2014

Vianočné prázdniny

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *