2.-4. apríl

2014

Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.)

3dní ,SOŠ NITRA

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

 

4. apríl

2014

Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl

09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

4. apríl

2014

Triedny aktív rodičovského združenia III.A triedy

O 14:00, B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

 

11.apríl

2014

Školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku pre žiakov slovenských tried (Žiaci SOŠ  z tried s vjs, Mgr. Šemegová,Ing. Kacsiková)

 

Od 11:00, B-24,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

14.apríl

2014

Zasadnutie pedagogickej rady –klasifikačná rada za 3. štvrťrok šk. roku 2013/2014

Od 15:00, B4,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

 

15. apríl

2014

  Rozdávanie  úloh 4.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/

Celý deň, učebňa PVP, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő  Pogányová

 

16.apríl

2014

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev (Žiaci SOŠ.  Mgr. Jánošík

Ing. Kalitza)

Od 12:00, Telocvičňa v Čiernej nad Tisou

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

23.apríl

2014

Deň Zeme (ochrana prírody -vyčistenie areálu školy) (Mgr. Kázsmérová Katarína

žiaci III.A triedy ME)

10:15 – 12:45, Areál školského dvora

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmerová

25.apríl

2014

Rodičovské združenie II.D

 

14:15, A-7, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Judita Diószeghyová

30.apríl

2014

Najlepší podnikateľský plán – žiaci 4. ročníka OA

7. a 8. vyučovacia hodina, B3,  SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

 

 

apríl 2014

Súťaž STROJZRUČ III (Bc. Rácz Zoltán, Ing. Szabó Ladislav ,III.D  –  autoopravár

 

čas sa spresní, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedný: Ing. Szabó Ladislav

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *