5.máj 2014

Ako sa stať úspešným podnikateľom (beseda)  Ing. Kunová Valéria, I.A/B-OA, II.A/B-OA

7.vyučovacia hodina , B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria

 

6.máj 2014

Prednáška s odborníkmi Policajného zboru na tému : Mládežnícka kriminalita / III.A,  II.D, II.B, Mgr. Angelika Hajdók/

 

10:00-11:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

7.máj 2014

Triedny aktív rodičovského  združenia / Ing. Šipošová Mária, I. A – OA, ME/

 

15:00,A-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

 

 

9.máj 2014

Zasadnutie PRK ekonomické predmety – / Členovia PRK/

15:00,B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

12.máj 2014 Prijímacie skúšky – podľa vypracovaného harmonogramu

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

12.máj 2014 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná rada pre triedy IV.A a II.NŠ

o 15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

13.-15.máj 2014

Kurz ochrany života a zdravia (KOZaŽ) / III.A, III.B /

Čierna n/Tisou

Zodpovedný:Mgr. Jánošík Zoltán

 

 

13.máj 2014

Zasadnutie PK strojárstvo/ Členovia PRK/

14:10,B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Balogová Eleonóra

 

 

13.máj 2014

Zasadnutie PK kaderník/ Členovia PRK/

14:15,kabinet A – , SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

15.máj 2014

Praktická časť odbornej zložky MS – IV.A – ME a IV.A –OA – podľa vypracovaného harmonogramu

 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

15.máj 2014

Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/

Celý deň, učebňa PVP

Zodpovedná:Mgr.Pogányová Enikő

16.máj 2014 Slávnostná rozlúčka so žiakmi  IV.A a II.NŠ triedy

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

19.-30.máj 2014

Prax žiakov 3. ročníka odboru OA / III. A/III.B – OA/

Na rôznych pracoviskách podľa dohody

Zodpovedný: Podľa poverenia RŠ

 

22.máj 2014

Exkurzia – Návšteva bioplynovej stanice v Kráľovskom Chlmci / Žiaci II.A a II.B triedy odboru ME

Bioplynová stanica Kráľovský Chlmec, Boľská cesta

Zodpovedná:Mgr.Pogányová Enikő

26.-27.máj 2014 Ústna forma internej časti MS – podľa vypracovaného harmonogramu

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

26.-28.máj 2014

Kurz ochrany života a zdravia (KOZaŽ) / III.D, III.E /

Čierna n/Tisou

Zodpovedný:Mgr. Jánošík Zoltán

 

termín bude spresnený

Súťaž STROJZRUČ III / Bc. Rácz Zoltán,Ing. Szabó Ladislav, III.D  – autoopravár/

 

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný:Ing. Szabó Ladislav

 

termín bude spresnený

Exkurzia Elektráreň Vojany / Bc. Jurčák L., Horváth Š., Ing. Hajdu/III.A, III.B,IV.A/

 

čas sa spresní, Elektráreň Vojany

 

Zodpovedný: Bc. Ladislav Jurčák

 

Vypracovala:  Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *