3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/

Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová

6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API – SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria

9.jún 2014 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná rada pre III.D a III.E trieduo15:00, zborovňa SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
11. – 13.jún 2014 Akademické voľno pre žiakov III.D a III.E triedy
10.jún 2014 Previerka zručnosti //II.D trieda, MOV, učitelia OP /7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, Kadernícky salón/

Zodpovedná: Veronika Tamasiová

13.jún 2014  6. ročník športovej olympiády Medzibodrožia SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec,pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný:Mgr. Jánošík Zoltán

16. – 18.jún 2014 Záverečné skúšky pre triedy III.D a III.E – podľa schváleného harmonogramu
16. – 18.jún 2014 Kurz pohybových aktivít v prírode – triedy I.C, I.D, podľa schválených propozícii
20. jún 2014 SOŠ hľadá talentov / Mgr. Kázsmérová K.,žiaci SOŠ (prihlásení do súťaže)/Čas sa spresní  – chodba SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 24.jún 2014 „Hľadanie pokladu – Kincskeresés“ – Súťaž pre žiakov ZŠ /Mgr. Hajdók A.,Mgr. Leczová B./SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová
23. jún  2014 Zasadnutie pedagogickej rady – koncoročná klasifikačná pedagogická radao 15:00, B4,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec
23. – 25.jún  2014 Kurz ochrany života a zdravia (KOZaŽ) / III.A, III.B /SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec – pracovisko Čierna n/TisouZodpovedný:Mgr. Jánošík Zoltán
jún  2014 Beseda s príslušníkom PZ s príležitostí medz.dňa boja proti drog. závislosti / Mgr. Angelika Hajdók,Mgr. Katarína Kázsmérová ,žiaci I.D, I.B., I.A triedy/Čas sa spresní  , B17, chodba školy

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

jún  2014 Skúška z odbornej spôsobilosti/ Bc. Ladislav Jurčák/SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný: Bc. Ladislav Jurčák
jún  2014 Zasadnutie PK elektrotechnických predmetov /Členovia PK/Čas sa spresní , SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza

jún  2014 Zasadnutie PK strojárstvo /Členovia PK/Čas sa spresní, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná:Ing. Balogová Eleonóra
jún  2014 Školský  výlet  – žiaci II.B triedyposledný júnový týždeň, celý deň, miesto konania sa spresní

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

jún  2014 Športový deň- výlet  – žiaci II.B triedyposledný júnový týždeň, celý deň, miesto konania sa spresní

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

jún  2014 Triedny výlet – opekanie, varenie guláša /Ing. Kunová Valéria,III. A/posledný júnový týždeň-2 dni, miesto konania sa spresní

Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria

 jún  2014 Triedny výlet – opekanie, varenie guláša / Ing. Šipošová Mária, I. A/posledný júnový týždeň-2 dni, miesto konania sa spresní

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

jún  2014 Triedny výlet  /II.A, Ing.Alžbeta Daranyiová/posledný júnový týždeň, celodenný, Košice

Zodpovedná: Ing. Alžbeta Daranyiová

jún  2014 Triedny výlet  /I.NŠ, Ing. Judita Kázsmérová/posledný júnový týždeň, celodenný, Košice

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *