3.-14.

november 2014

Odborná prax žiakov 4. ročníka OA na zmluvnom pracovisku Ing. Šipošová Mária;

IV.A-OA/

Zmluvné pracovisko mimo školy

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

 

5. november 2014

Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov – / Členovia PRK/

14:10,kabinet A-, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

7.november 2014

Informatická súťaž iBOBOR – kategória SENIOR / Mgr. Csatlósová Beáta;

žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/

  1. a 5. vyuč. hod. (upresní sa podľa počtu prihlásených žiakov) B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

10.november 2014

Informatická súťaž iBOBOR – kategória JUNIOR,/ Mgr. Csatlósová Beáta;

žiaci 1. a 2. roč. podľa zoznamu/

5.- 6. vyuč. hod. (upresní sa podľa počtu prihlásených žiakov) B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

 

14.november 2014

Imatrikulácia žiakov I.A, I.B, I.C, I.D triedy, / Žiaci I.A, I.B, I.C, I.D,III.A, III.B, III.D, triedy,Pedagógovia: Mgr. Angelika Hajdók, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Alžbeta Darányiová, Mgr. Beáta Csatlósová

12:00-cca do 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec,chodba v budove B

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta, Ing. Alžbeta Darányiová

 

19.november 2014

Kadernícka súťaž /žiaci I.D, II.D, III.D-kad., MOV a učitelia OP/

7:30- 12:00, kadernícke salóny SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Veronika Tamasiová

 

19.november 2014

Súťaž STROJZRUČ II, /Bc. Rácz Zoltán, Ing. Eleonóra Balogová –   II.C – autoopravár /

7:30- 14:00, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

19.november 2014

Súťaž STROJZRUČ II, / Tóbiáš Štefan, Ing. Balogová Eleonóra -II. C- strojný mechanik /

7:30- 14:00, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedná: Ing. Balogová Eleonóra

 

19.november 2014

Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/

14:30,B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

20.november

2014

Beseda s odborníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove na tému: Škodlivé účinky drog, fajčenia a alkoholu

Účastníci: žiaci II.A/B-OA, III.A

od 10:15 – 11:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

21.november 2014

Exkurzia – STM (Expozícia –Vývoj písacích strojov, VTC) /Mgr. Csatlósová Beáta;

žiaci 1. roč. OA podľa zoznamu/

Celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

24.november 2014

Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvťrok šk. roku 2014/15

o 15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

25.november 2014

Súťaž STROJZRUČ II, /Bc. Rácz Zoltán, Ing. Szabó Ladislav- II.D – autoopravár /

Celý deň, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedný: Ing. Szabó Ladislav

 

26.november 2014

Zasadnutie PRK strojarských predmetov – / Členovia PRK/

15:00,B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Balogová Eleonóra

 

27.november 2014

Exkurzia – Meniareň Borša, / Pedagógovia OP ,žiaci IV.A/

Meniareň Borša

Zodpovedný: Bc. Jurčák Ladislav

 

28.november 2014

Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ Kr. Chlmec /Žiaci SOŠ/

12:00 – 15:30, Telocvičňa SOŠ, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

november 2014

Exkurzia – EAST WEST TRANSPORT   A – mobil   INTERREGIÓN   /   I. C strojný mechanik, I. D, II. D   autoopravár , Tóbiáš Štefan, Bc. Makkai Ladislav, Bc. Rácz Zoltán/

Čas sa upresní, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Bc. Rácz Zoltán

november 2014 Archív SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec (exkurzia) / Ing. Mihalčíková Denisa; IV.A-OA/

  1. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola,Kráľovský Chlmec, archív

Zodpovedná: Ing. Mihalčíková Denisa

 

november 2014

Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov – / Členovia PRK/

15:00,B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

november 2014 Silový viacboj pre žiakov SOŠ Kr. Chlmec /Žiaci SOŠ/

12:00 – 15:00, Telocvičňa SOŠ, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *