1.december 2014

Ako sa stať úspešným podnikateľom“ (beseda) , (Ing. Šipošová Mária; II.A/B-OA)

8:20-9:05, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

 

 

2.december 2014

EXPERT geniality show, (Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Anderová Katarína;žiaci podľa zoznamu)

podľa harmonogramu, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

3.december 2014

Zasadnutie PRK EKO, (členovia PRK)

14:10, B-8, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

4.december 2014 Križovatka vlastných ciest – multimediálny antidiskriminačný koncert – LETart

Účastníci – žiaci všetkých tried okrem IV.A, II.NŠ, II.C, I.D-AUT, I.E, I.F, III.D-AUT

8:00, MsKS Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Szabó Lovas Emőke

 

 

10.december 2014

Výberové kolo k vedomostnej súťaži „Kvíz HEURÉKA“, (Mgr. Csatlósová Beáta;

Mgr. Jánošík Zoltán;4 – členné družstvá z každej triedy   podľa prihlásenia)

8. vyuč. hod. učebňa B 17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

11.december 2014

Exkurzia – Planetárium a VTC pri STM v Košiciach a Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach (Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Katarína Kázsmérová, III.A – ME vjs – 6 žiakov, III.B – ME vjm – 14 žiakov)

celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

12.december 2014

Mikuláš na našej škole (Mgr. Kázsmérová K.,žiaci žiackej školskej rady (cca 6 žiakov)

4., 5., a 6. vyuč. hod, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 

16.december 2014

Úsmev ako dar“ – verejná finančná zbierka, (žiaci podľa zoznamu)

8:00 -13:00, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

19.december 2014

Kvíz HEURÉKA“ – vedomostná súťaž (Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Jánošík Zoltán; 4 – členné družstvá z tried)

v rámci celodenného vianočného programu, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

19.december 2014

Súťaž „Vianočná ikebana“, (Ing.Judita Kázsmérová,Ing.Judita Diószeghyová, žiaci SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec)

v rámci celodenného vianočného programu ,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

19.december 2014 Vianočný program

chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *