Správy - Oznamy
writing
Stredná odborná škola–Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014

Stiahnuť (PDF, 4.16MB)

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content