4.máj 2015

Strojzruč III. / III.D trieda, Ing.Ladislav Szabó, Bc Zoltán Rácz/

 

Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedný: Ing.Ladislav Szabó

 

 

6.máj 2015

 

„Myslím ekonomicky“ – kvíz pre 5-členné družstvo žiakov 1. – 3. ročníka odboru OA, / Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Mária Šipošová I.A, II.A/B, III.A/B /

(5 žiakov z každej triedy)

 13:20 – 14:55, B17,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

7.máj 2015

Vedomostný kvíz – z príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

O 9:15 – 11:00 pre žiakov tried s VJS; od 11:10 – 12:45 pre žiakov tried s VJM; B17, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

11.máj 2015 1. kolo prijímacích skúšok – podľa schváleného harmonogramu

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

11.máj 2015 Športové turnaje pre žiakov – podľa vypracovaných propozícii

7:30 – 12:00, športové ihrisko s umelou trávou, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Mgr.Zoltán Jánošík

 

 

11.máj 2015

Archív SOŠ Kráľovský Chlmec – exkurzia v rámci predmetu ADK / Ing. Denisa Mihalčíková

IV.A trieda/

 9:15 – 10:00, Archív ,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

11.máj 2015

Strojzruč III. / III.E trieda, Ing.Ladislav Szabó, Bc Zoltán Rácz/

 

Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedný: Ing. Ladislav Szabó

12. máj 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – Klasifikácia žiakov IV.A a II.NŠ

o 14:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

13. máj 2015 Maturitné skúšky – PČOZ MS – pre študijný odbor ME, podľa schváleného harmonogramu

o  7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

14. máj 2015 2. kolo prijímacích skúšok – podľa schváleného harmonogramu

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

14. máj 2015 Maturitné skúšky – PČOZ MS – pre študijné odbory OA a VLK, podľa schváleného harmonogramu

o  7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

 

15.máj 2015

Rozlúčka – príprava programu a výzdoba tried pre IV.A a II. NŠ / III.A a III.B trieda Ing. Alžbeta Darányiová a Mgr. Beáta Csatlósová/

 

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová

18. – 29.máj 2015 Súvislá odborná prax pre žiakov 3. ročníka OA

 

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

25. – 27. máj 2015 Maturitné skúšky – ÚFIČ MS – podľa schváleného harmonogramu

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

27. máj 2015

Exkurzia na tému „Potraviny“ v rámci tovaroznalectva – 1. roč. odboru OA / Ing. Angela

Geriová , I.A trieda/

celý deň , Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Angela Geriová

 

25. – 27.máj 2015

KOŽaZ pre žiakov III.E aIII.D triedy / podľa vypracovaných propozícií/

 

7.00 – 13.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec ,pracovisko Čierna nad Tisou

 

 

Zodpovedný: Mgr.Zoltán Jánošík

 

 

máj 2015

Exkurzia na tému „Výrobky z drahých kovov“ v rámci tovaroznalectva – 2. roč. odboru OA /                         Ing. Angela Geriová II.A/B /

celý deň , Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Angela Geriová

 

 

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *