14. január 2016

 

Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA / Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/

 

7. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 3

 

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

21.január 2016

 

Písanie na PC – súťaž, 2. ročník OA /Ing. Denisa Mihalčíková II.A-OA/

 

6. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 5

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

26.január 2016 Zasadnutie pedagogickej rady – polročné vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov

O 13:30. SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B17

 

 

27.január 2016

Vyhotovenie nástenných novín na tému „ Zlatá murárska lyžica.“ – (súťaž –   stavebná výroba ) /I.E, II.F,Štefan Groško,Oľga Románová/

 

11:30, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedný:   Štefan Groško

 

 

27.január 2016

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – premietanie filmu + kvízová súťaž pre žiakov / Žiaci SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec I.A, II.A, II.B, Mgr. Jánošík Zoltán, PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Katarína Kázsmérová/

 

7.-8. vyuč.hodina, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 

27.január 2016

 

Regionálne múzeum v Kráľovskom Chlmci – výstava / I.A trieda, vjm,Mgr. Veronika Tóth Fülöp/

 

4.vyuč. hodina ,Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

 

27.január 2016

 

Školské kolo súťaže: Pekná maďarská reč, / PhDr. Andrea Pankovics

Mgr. Veronika Tóth Fülöp, I.A – Edina Bodzásová, Sofia Bukoóvá, Médea Juhászová, Robert Várady III.B – Zsolt Pankulics, Laura Leczová, IV.B- Gabriel Bodnár, Sándor Nagy/

 

5. vyuč. hodina,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 23

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

28.január 2016

 

Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/

15:00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B6

Zodpovedná: Mgr.Enikő Pogányová

 

 

január.2016

 

Prednáška s odborníkmi Policajného zboru na tému : Trestnoprávna zodpovednosť mladých / II.A, II.B, II.D/

 

Čas sa spresní, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17

 

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

 

január.2016

 

Najlepší murár druhého ročníka /

 

7.30 – 13.00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, murárska dielňa

 

Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás

 

 

január.2016

 

Najlepší murár tretieho ročníka

 

7.30 – 13.00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, murárska dielňa

 

Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *