2.- 3.marec 2016

 

Dni otvorených dverí / podľa rozpisu/

7:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Mgr.Enikö Pogányová

 

 

2.- 3.marec 2016

Výstava výtvarnej súťaže Mladá móda /výtvarné práce žiakov ZŠ a SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec/ – v rámci DOD

 B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

8.marec 2016  Kadernícka súťaž žiačok I. D triedy „ Hurá ide sa na ples „ /Bc. Körmöndiová A.

Bc. Tamašiová V.,Baloghová S., Ing.Kázsmérová J. ,žiačky I. D triedy/

Celý deň, kadernícky salón č.2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová

9.- 11.marec 2016 Projekt „Határtalanul“ /Podľa neskoršieho rozpisu/

Zodpovedná: PhDr.Andrea  Pankovics

 

 

14.marec 2016

Revolúcia 1848/1849 v literatúre – Szabadságharc (I.A-VJM. III.E)

7. – 8. vyučovacia hodina.,B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

15. marec 2016 Silový viacboj pre žiakov SOŠ  Kráľ. Chlmec  / Záujemcovia z každej triedy/

Čas sa upresní, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

15. marec 2016 EČ a PFIČ MS  – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

podľa schváleného harmonogramu

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

16.marec 2016 EČ a PFIČ  MS z anglického jazyka a z nemeckého jazyka– podľa schváleného harmonogramu

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

16.marec 2016

Exkurzia do predajní textilná galantéria a metrový textil, / I.E, II.F, Beáta Babošová, Bc.Alžbeta Körmöndiová/

11:30, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Beáta Babošová

16.marec 2016 Deň ochrany života a zdravia – pre žiakov I.a II.ročníka ŠO / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/

7.30-12.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

18.marec 2016

 

EČ a PFIČ z maďarského jazyka – podľa schváleného harmonogramu

 Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

18.marec 2016

 

Školské kolo X. ročníka medzinárodnej slovensko-českej súťaže  „Bosákova cena“ 2015/2016 / Ing. Mária Šipošová, III.A/B – OA/

6. vyučovacia hodina B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

 

18.marec 2016

 

Návšteva hokejového zápasu v Košiciach /Záujemcovia z triedy: II.A, III.A, III.B, II.B

Ing. Miroslav Gonda, Mgr. Jánošík Zoltán/

Od 11:00 hod.,Košice Steel Arena

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

21.marec 2016 Medzinárodná matematická súťaž  – KLOKAN  

13:20 hod.,B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

21.marec 2016 Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu tried – všetky kmeňové triedy

o 15:00 hodnotenie zvolenou komisiou

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková a žiaci žiackej školskej rady

22.marec 2016

 

Exkurzia do Úpravne vody v Boťanoch / Mgr. Csatlósová Beáta; Ing. Angela Geriová;

žiaci I.A podľa zoznamu/

Celý deň, Boťany

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 23.marec 2016 Biblické príbehy – Kvíz /Trojčlenné skupiny zo všetkých tried, Mgr.Katarína Banyková/

5.-6. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

24. – 29.marec 2016 Veľkonočné prázdniny
31.marec 2016

 

Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti 2. ročník OA, / Ing. Mária Šipošová,

II.A – OA/

7.vyučovacia hodina B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

marec 2016 Regionálny veľtrh cvičných firiem Košice / Ing. Andrea Polláková, III.A/B – OA/

07:30 – 15:15, Regionálny veľtrh cvičných firiem Košice

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

marec 2016 Súťaž STROJZRUČ III /Tóbiáš Štefan, Ing. Balogová Eleonóra, III.C – strojný mechanik /

7:30- 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *