01.december 2016

 

 

EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž / Mgr. Beáta Csatlósová,

žiaci podľa zoznamu/

5. a 6. vyučovacia hodina, učebňa B17  SOŠ – Szakközépiskola  Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

02.december 2016 Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska a amfiteátra

od 14:00, amfiteáter v areáli SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 03.december 2016

 

Stužková oslava IV. A triedy / Ing.Mária Šipošová, žiaci IV.A triedy/

18:00 – 05:00, Základná škola s vjm, Kráľovský Chlmec, jedáleň

Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

 04.december 2016 II. Mikulášsky beh / Ing. Brigita Bernáthová , I.C – 3, II.A – 3, I.NŠB – 2, III.D – 3, III.A – 2

(spolu 13 žiakov)

13:00 – 16:00, Kráľovský Chlmec – Námestie Milénia

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 6. december 2016 Mikuláš na našej škole  /Žiaci žiackej školskej rady/

Čas sa upresní, SOŠ – Szakközépiskola, všetky kmeňové triedy

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 6. december 2016 Vianočná ikebana  / prihlásené triedy/

12:00-12:50, chodba B, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

 09.december 2016 Vianočný futbalový turnaj / Mgr. Zoltán Jánošík,Ing. Mikuláš Kalitza, každá trieda – spolu 13 družstiev

8:00– 15:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec –  pracovisko Čierna nad Tisou, telocvičňa

Zodpovedný: Ing. Zoltán Jánošík

 12.december 2016 Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“ 3. ročník  / Ing.Mária Šipošová, žiaci III.A triedy/

14:10 – 14:55, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

12.december 2016

 

Prešovská Univerzita v Prešove – IV.A, IV.B, II.NŠ

na 3.h v B6

Zodpovedná: Mgr. Enikö Pogányová

13. december 2016 Úsmev ako dar – účasť na verejnej zbierke so žiakmi školy – 10 žiakov školy podľa upresneného zoznamu

8:00 – 12:00, mesto Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 16.december 2016

 

„Čakáme Vianoce“,Tvorba vianočných ozdôb – nacvičovanie vianočných kolied a premietanie filmov s vianočnou tematikou  / Mgr.Veronika Tóth Fülöp, Ing. Helena Kovácsová, PhDr. Iveta  Mátyásová, Bc. Alžbeta Körmöndiová,Oľga  Románová, Štefan Groško, žiaci I.E a II.E triedy/

12:00 – 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec –  pracovisko Čierna nad Tisou-OVY

 Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 16.december 2016 Inscenačné predstavenie s názvom „Árvíz“ / Mgr. Katarína Banyková, PhDr. Andrea Pankovics, žiaci II.A triedy/

07:00- 15:30, Košice, divadlo Thália

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 21.december 2016 Otvorená hodina na tému „Podnikateľský plán“ Ing.Mária Šipošová, vyučujúci ekono-mických predmetov/

15:00 – 15:45, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

 22.december 2016

 

Vianočný program / Členovia PRK VJ:Mgr. Denisa Szemánová, Mgr. Veronika Tóth Fülöp

PhDr. Andrea Pankovics, žiaci zo spevokolu, žiaci z dramatického krúžku/

podľa harmonogramu, chodba B , SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

od 23.decembra 2016 do 5. januára 2017 Vianočné prázdniny
Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *