01.marec 2017

 

Zasadnutie PRK dvojročné odbory / členovia PRK/

 

14:20, B 17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

02.marec 2017

 

Školenie administrátorov a pomocného dozoru pri EČ a PFIČ MS 2017 (zúčastnia sa aj PPMK, PŠMK, TU končiacich tried a pomocní hodnotitelia)

O 15:00, učebňa B4 SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

03.marec 2017

 

Zasadnutie PRK EKO – Schválenie maturitných tém / členovia PRK EKO/

 

15:00 – 16:00, A-5, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

 

 

 

03.marec 2017

 

Otvorená hodina z CHE – Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese / členovia PRK PVP;záujemcovia/

 

8. vyučovacia hodina, B5, Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

07.marec 2017

 

Kadernícka súťaž LEREN v Košiciach – 12 žiakov z UO KAD, 2 MOV – Tamásiová, Buzová

Celý deň, Košice OC Galéria

Zodpovedná: Bc. Veronika Tamásiová

 

 

13.marec 2017

 

Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebnej/

 

14:10, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing.Eva Vassová

 

 

 

13.marec 2017

Revolúcia v literatúre 1848/1849 / PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp

IV. B, I.A – OA, ME vjm, II.A – OA, ME vjm/

 

5. – 6. vyučovacia hodina, B-18, Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

14.marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 – slovesnský jazyk a literatúra,  slovenský jazyk a slovenská literatúra

podľa vypracovaného harmonogramu,

SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

15.marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 – anglický jazyk

podľa vypracovaného harmonogramu,

SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

15.marec 2017 Športový deň pre žiakov školy – teľocvičňa v Čiernej nad Tisou

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

17.marec 2017 EČ a PFIČ MS 2017 – maďarský jazyk

podľa vypracovaného harmonogramu,

SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

 

20. marec 2017

 

 

Oblastné kolo Autoopravár 2017 / Ing. Štefan Jestrebi , Páll Ladislav, Makai Ákos – III.D  VJS autoopravár             

 

sa upresní, SOŠ automobilová, Moldavská 2, Košice

 

Zodpovedný: Ing. Štefan Jestrebi

 

 

 

20. marec 2017

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN / žiaci z 1.– 4. ročníka podľa zoznamu
Mgr. Anderová Katarína/

 

5. a 6. vyučovacia hodina, B17, SOŠ-Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

 

 

20. marec 2017

22.marec 2017

 

Projekt „HATÁRTALANUL“ / Mgr. Zoltán Jánošík,PhDr. Andrea Pankovics + 21 žiakov/

 

Košice, Trebišov, Bieľ, Borša

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

 

21.marec 2017

 

Kam na vysokú školy – Proforientácia / Mgr. Enikő Pogányová,Mgr. Katarína Banyková

žiaci III.A a III.B triedy ME na OVY/

 

čas sa upresní, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

 

22.marec 2017

Svetový deň poézie / Mgr. Denisa Szemánová, I.A  – OA, vjs/

 

7. vyučovacia hodina ,školská knižnica, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

 

 

 

22.marec 2017

 

Výstava  prác „Moja najkrajšia tvorba“  – 2. roč.výroba konfekcie (súťaž) / Beáta Babosová

Bc. Alžbeta Körmöndiová, žiačky z II.E/

 

9:00, P39, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Beáta Babosová

 

 

 

22.marec 2017

 

 

Beseda na tému: „obchodovanie s bielym mäsom“ / Mgr. Katarína Banyková, učiteľ vyučujúci v daných triedach na danej vyučovacej hodine III.B, III.C, IV.B/

 

12:05-12:50, B 17, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

 

 

 

23.marec 2017

 

Mesiac kníh – návšteva školskej knižnice / Mgr. Veronika Tóth Fülöp,Beáta Babosová

žiačky z I. a II. E triedy – z vyučovania odborného výcviku/

 

10:30, školská knižnica, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

 

 

 

23.marec 2017

 

 

Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody / I.A a II.A ME, Mgr. Csatlósová Beáta, Mgr. Anderová Katarína/

 

celý deň, Michalovce

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

27.marec 2017

 

Netradičná hodina maďarskej literatúry v podaní hercov z divadla Thália v Košiciach (Arany János költészete) – žiaci z tried I.A-VJM, II.A-VJM, III.C a IV.B

o 8:25, chodba na B1, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

 

27.marec 2017

 

Kam na vysokú školy – Proforientácia / Mgr. Enikő Pogányová,Mgr. Katarína Banyková

žiaci III.A triedy odbor OA/

 

7. – 8 .vyučovacia hodina, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

 

29.marec 2017

 

Beseda na tému: „obchodovanie s bielym mäsom“ / Mgr. Katarína Banyková, učiteľ vyučujúci v daných triedach na danej vyučovacej hodine III.A, III.D, IV.A/

 

12:05-12:50, B 17, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

 

marec 2017

 

Valentínsky volejbalový turnaj / pracovnici ZŠ Medzibodrožia a SOŠ – Szakközépiskola

Kráľ. Chlmec

 

od  9.00, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, telocvičňa  Čierna nad Tisou

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *