4.október 2017

 

 

Zasadnutie PRK dvojročné odbory /členovia PRK/

 14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

5.október 2017

 

 

Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK/

 14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

 

9.október 2017

 

 

Plenárne zasadnutie ZRPŠ

 13:15, chodba B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

 

10.októbra 2017

 

 

Ako sa efektívne učiť /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.D triedy/

 5. vyučovacia hodina TSV a 8. vyučovacia hodina TRH, B17, SOŠ – Szakközépiskola,

Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

11.október 2017 Exkurzia geodetické merania /Ing. Helena Kovácsová, žiaci II.NŠ STV triedy/

4.-6. vyučovacia hodina, Firma Beláz, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

11.október 2017 Návšteva mestskej regionálnej knižnice/Mgr. Mária Feketeová, žiaci I.A triedy/

7. vyučovacia hodina, Mestská knižnica, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Mária Feketeová

 

12.októbra 2017

 

 

Ako sa efektívne učiť /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A triedy/

 7. vyučovacia hodina POE , 8. vyučovacia hodina TRH, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

13.október 2017

 

Jesenné kolo v minifutbale /Ing. Mikuláš Kalitza, výber žiakov z každej triedy/

10:00 – 15:00, multifunkčné ihrisko, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

16.-27.október 2017

 

Odborná prax v súlade s ŠkVP OA /Ing. Denisa Mihalčíková, 9 žiakov IV.A OA triedy/

externé pracoviská podľa dohody

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

17.október 2017

 

Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov /členovia PRK/

14:10, A13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

 

17.-18.októbra 2017

 

 

Ako sa efektívne učiť /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.C triedy/

 17.10.2017 – 8. vyučovacia hodina TSV, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

18.10.2017 -1. vyučovacia hodina ETV, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

18.október 2017

 

Prvé kolo literárnej súťaže „LEGERE“ /Médea Juhászová III.A, Balog Zoltán II.A, Szabó Dominik II.A trieda/

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Zodpovedná: Mgr. Andrea Pankovics

 

18.október 2017

 

Odborná exkurzia – Výstava písacích strojov /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci I.A OA triedy/

Celý deň, STM Košice

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

19.október 2017

 

Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/Ing. Ivan Beňo, RŠ, Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV, Mgr. Katarína Banyková, ŠP/

9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

 

20.október 2017

 

Celoslovenský veľtrh cvičných firiem /Ing. Andrea Polláková, žiaci III.A OA triedy/

Celý deň, Veľtrh cvičných firiem, Košice

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

 

 

22.október 2017

 

Mécs László szavalóverseny /Krisztína Horváthová II.A, Dominika Ternyilaová II.A, Edina Bodzásová III.A trieda/

14:00, Bodrogközi Magyar Közösségi Ház, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

23.október 2017

 

Odborná exkurzia – Školský archív /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci IV.A OA triedy/

5. vyučovacia hodina, Školský archív SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

26.október 2017

 

Tekvicový festival / Ing. Helena Kovácsová, Oľga Románová, žiaci II.E STV triedy/

12:10-13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, A26, elokované pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná:  Oľga Románová

 

 

26.-27.október 2017

 

Netradičné hodiny ANJ z príležitosti Halloweenu /Ing. Brigita Bernáthová, PaedDr. Krisztina Furik/

počas jednotlivých vyučovacích hodín ANJ

 Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

27.október 2017

 

Odborná exkurzia – Školský archív /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci III.A OA triedy/

2. vyučovacia hodina, Školský archív SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

27.október 2017 Imatrikulácia / žiaci I.A, I.C, I.D, III.A, II.A, II.C, II.D, I.NŠ triedy /

4. – 6. vyučovacia hodina, chodba B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

27.október 2017 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried – súťaž prebieha celý mesiac október /Mgr. Katarína Banyková, predseda ŽŠR, podpredseda ŽŠR,  Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Andrea Polláková/

po vyučovaní, kmeňové učebne, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

október 2017 Medzinárodný mesiac školských knižníc – beseda so spisovateľom – akcia je spojená so septembrovou akciou výstavy „Afrika moja láska“ v regionálnom múzeu /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp, Mgr. Mária Feketeová, žiaci I.A, II.A, II.C/

5. – 6. vyučovacia hodina, Regionálne múzeum Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Andrea Pankovics

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *