5.február 2018

 

 

 

Pravopisná súťaž v slovenskom jazyku /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A vjs, II.A vjs/

13:20-14:10, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

6.február 2018

 

 

Metodická hodina – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, majstri odbornej výchovy/

14:10, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

7.február 2018 Beseda so zaujímavou osobnosťouIng. Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou  /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Polláková, všetky ročníky OA/

13:20, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

8.február 2018 MS v mimoriadnom termíne február

Zodpovedná: ZRTV

 

14.február 2018 

 

 

Valentínska pošta – odovzdávanie valentíniek /Mgr. Katarína Banyková, členovia ŽŠR/

10:05-10:20, jednotlivé triedy SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 14.február 2018

 

 

Exkurzia – Diesel centrála v Čiernej nad Tisou /Štefan Horváth – 1. skupina žiaci IV.A ME vjs,

Gebriel Dóczi – 2. skupina žiaci IV.A ME vjm/

08:30-12:30, Diesel centrála v Čiernej nad Tisou

Zodpovední: Štefan Horváth, Gabriel Dóczi

 

  14.február 2018

 

 

Netradičná hodina angličtiny na tému sviatky /Ing. Brigita Bernáthová, PaedDr. Krisztina Furik, žiaci na hodinách ANJ podľa rozvrhu/

vyučovacie hodiny ANJ, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

15.február 2018

 

 

Metodická hodina – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, pedagogickí zamestnanci podľa záujmu/

14:10, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 15.február 2018

 

Vyhlásenie výtvarnej súťaže pod názvom Mladá móda /Ing. Judita Kázsmérová, Ing. Judita Diószeghyová, žiaci SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec/

február – marec, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

19.február 2018

 

Divadelné predstavenie HEROES /učitelia a žiaci teoretického vyučovania/

10:45, Kultúrny dom Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

19.február 2018

 

Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/

14:10, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

19.-23.február 2018 

 

Výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz /Mgr. Zoltán Jánošík, PhDr. Andrea Pankovics, žiaci podľa zoznamu/

celý turnus, Ľubovnianske kúpele – Hotel Sorea

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

20.február 2018

Návšteva Slovenského technického múzea, planetária a TUKE – exkurzia /Ing.  Helena Kovácsová, žiaci II.NŠ STV a III.D MUR/

6:07 – 17:44, Košice

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

21.február 2018 Zasadnutie PRK  strojárskych predmetov /členovia PRK STR/

14:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

22.február 2018

Stredoškolská odborná činnosť  /komisia Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Andrea Polláková, Ing. Štefan Jestrebi, konzultanti, žiaci podľa harmonogramu/

07:35-12:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

23.február 2018 Zasadnutie PRK  stavebných predmetov /členovia PRK STV/

14:10, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *