7.marec 2019

Recitačná súťaž – XXVIII. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny /PhDr. Andrea Pankovics, žiak András Bártfai I.B/

 

9:00, Mailáth József Regionális Múzeum, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

8.marec 2019

 

 

Valentínsky volejbalový turnaj /Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Attila Tamás /

 

8:00-18:00, ZŠ s vjs Kráľovský Chlmec, telocvičňa

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

12.-13.marec 2019

 

 

Deň ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ /Mgr. Zoltán Jánošík, pedagogický dozor a zoznam žiakov podľa propozície DOŽZ/

 

7:35-13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

12.marec 2019  

 

Maturita 2019 – Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v predmete SJL, SJS /trieda IV.A a II.NŠ/

 

 

13.marec 2019  

Maturita 2019 – Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v predmete ANJ B1, ANJ B2 /trieda IV.A a II.NŠ/

 

15.marec 2019  

Maturita 2019 – Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v predmete MJL /trieda IV.A ME vjm, OA vjm/

 

 

 

18.marec 2019

 

 

Mimoriadne zasadnutie PRK RaS /členovia PRK a organizačný tím súťaže Kaderník Medzibodrožia /

 

15:00, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

19.marec 2019

 

 

Kvíz „Logistika logicky“ /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci I.A triedy/

 

14:10-14:55, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

 

19.marec 2019

 

 

Exkurzia do  Environmentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody /Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková, žiaci I.A a I.B triedy/

 

celý deň, EVZ Michalovce

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

 

20.-22.marec 2019

 

 

Projekt: Határtalanul  /Ing. Brigita Bernáthová, PhDr. Andrea Pankovics, 20 žiakov – výber podľa zoznamu/

 

celý deň, Kráľovský Chlmec – Trebišov – Humenné – Michalovce

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

 

21.marec 2019

 

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN kategória KADET a JUNIOR /Mgr. Eva Blašková, žiaci podľa zoznamu/

 

7.-8.VH, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

 

 

22.marec 2019

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda / Ing.Judita Diószeghyová, Ing.Judita Kázsmérová, pedagogický dozor ZŠ, žiaci ZŠ, ktorí sa zapojili do súťaže podľa zoznamu/

 

13:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová

 

 

 

25.marec 2019

 

 

Preventívny program ÚPSVaR Trebišov pre žiakov končiacich ročníkov /Mgr. Enikő Pogányová, 59 žiakov triedy IV.A, II.NŠ, III.C, III.D – všetky skupiny/

 

9:20 (3.VH), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

 

27.marec 2019

 

 

Mesiac kníh – návšteva knižnice /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci III.A OA vjs/

 

13:20-14:05, Regionálna knižnica pri kultúrnom centre MaP v Kráľovskom Chlmci

 

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

 

28.-30.marec 2019

 

Projekt: Határtalanul /Ing. Brigita Bernáthová, PhDr. Andrea Pankovics, 20 žiakov – výber podľa zoznamu/

 

celý deň, Miškolc – Budapešť – Szerencs – Tokaj

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *