Plán akcií na mesiac jún 2019
3.jún 2019  

Vydanie vysvedčení maturantom

 

 

3.jún 2019

Ponuka práce firmy PRECCAST Sátoraljaújhely, Maďarsko /Mgr. Enikő Pogányová, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová,  IV.A a II.NŠ trieda/

 

10:00, B6, Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

6.jún 2019

Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/

 

14:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

7.jún 2019

Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov ku koncoročnej klasifikácii pre III.C, III.D a II.F več.ext.

do 12:00

 

11.jún 2019 Klasifikačná pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2018/2019 pre triedy: III.C, III.D a II.F več.ext. /vyučujúci v uvedených triedach/

 

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

12.-14.jún 2019  

Študijné voľno pre končiace triedy učebných odborov: III.C, III.D, II.F

 

 

12.jún 2019

 

Previerka zručnosti  KAD I.C vjm /MOV Eva Lipanová, Ing. Judita Kázsmérová, 12 žiakov I.C triedy/

 

07:35-09:35, P13, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Eva Lipanová

13.jún 2019 Zasadnutie PRK RaS /členovia PRK RaS/

 

14:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

14.jún 2019

 

 

 

Zasadnutie PRK EKO /členovia PRK/

 

14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

14.jún 2019

 

 

Overenie odbornej spôsobilosti / Štefan Horváth, Ing. Mikuláš Kalitza, Bc. Gabriel Dóczi, absolventi IV.A ME triedy/

07:30-10:30, B3, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

17.-19.jún 2019  

Kurz na ochranu života a zdravia /2. ročník UO a 3. ročník ŠO/

 

 

17.-21.jún 2019

 

 

Záverečné skúšky pre učebné odbory: III.C – MUR vjm, AUO vjm, III.D – AUO vjs, KAD vjs, II.F – VYK vjs, STV vjs več.ext., II.Ext – MUR vjs

 

18.jún 2019

 

 

2.kolo prijímacích skúšok

21.jún 2019 XI. Ročník Športovej olympiády Medzibodrožia pre žiakov základných škôl /PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Brigita Bernáthová, účastníci podľa harmonogramu/

 

07:00-15:30, školský areál, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, mestské športové ihrisko a priľahlý región mesta Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

24.jún 2019  

Klasifikačná pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2018/2019 pre 1.-3. roč. ŠO a 1.-2. roč. UO

 

25.jún 2019 Triedny výlet I.B triedy /Mgr. Eva Blašková/

 

celý deň

 

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

25.jún 2019 Triedny výlet II.D triedy /Ing. Eva Vassová /

 

celý deň

 

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

26.jún 2019 Exkurzia – Steel Park Košice /Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Eva Blašková, III.A a I.B trieda/

 

celý deň

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 26.jún 2019 Triedny výlet II.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/

 

celý deň, Vysoké Tatry Poprad

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

27.jún 2019

Exkurzia – Botanická záhrada /Mgr. Beáta Csatlósová, III.A OA trieda/

 

celý deň, Košice

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

28.jún 2019  

 

Vydanie vysvedčení za 2. polrok

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *