Autoopravár junior 2023

Naša škola sa zúčastnila 17. marca 2023 súťaže ,,Autoopravár junior 2023“. Usporiadateľom oblastného kola bola Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice.

Na základe pravidiel sa súťaže zúčastnili súťažiaci tretieho ročníkaodboru  Autoopravár – mechanikaleboAutoopravár elektrikár. Súťaže sa zúčastnil  aj žiak našej školy – odbor: autoopravár – mechanik : Oto Világi z III.C triedy.

Súťažiaci si priniesli vlastný pracovný odev a vlastnú pracovnú obuv, v ktorých sa zdržiavali v priestoroch vyhradených pre súťažiacich. Súťažiaci dostali  štartové čísla, ktoré  mali na sebe počas celej súťaže. Budúci odborníci si preverili svoje teoretické vedomosti vo forme testu, svoje poznávacie vedomosti vo forme úloh v šiestich okruhoch a praktické zručnosti v šiestich úlohách, každé v danej časovej dotácii. Po dobu konania súťaže sa žiaci správali disciplinovane a dodržiavali základné pravidlá súťaže. Účasť na súťažiach je vlastne motiváciou pre žiakov, vytvára sa pre nich priestor, aby sa realizovali, aby si  mohli predstaviť, čo sa deje v tom sektore, ktorý si vybrali. V súčasnej modernej dobe je veľmi dôležitý správny výber strednej školy, ak si žiak obľúbi svoju aprobáciu, po ukončení štúdia môže byť skutočne dobrým odborníkom.

[custom-facebook-feed feed=2]